1. Η ποιότητα του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων : αποτελέσματα από την εφαρμογή οικονομετρικών υποδειγμάτων εντοπισμού διαχείρισης κερδών
Author: Καρμπαδάκης, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 04-2012
2. Οι συνέπειες της υιοθέτησης του νόμου 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης στην ποιότητα εξωτερικού ελέγχου, στην αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και στον πλούτο των μετοχών
Author: Μιχαλοπούλου, Κωνσταντίνα
3. Contrarian strategies in the Athens stock exchange : is there a rational explanation?
Author: Christakis, George
Format: pdf
Date: 2009
4. Alternative explanations of the price behavior on the ex-dividend day of common stocks listed in U.S and Greek exchanges
Author: Efthymiou, Vassilios A.
Format: pdf
Date: 05-2012
5. Καμπύλη απόδοσης και κρατικά ομόλογα : μέθοδοι υπολογισμού και ανάλυσης της προγνωστικής τους ικανότητας
Author: Ρες, Στυλιανός
Format: pdf
Date: 2014
6. Contrarian strategies in the Athens Stock Exchange: is there a rational explanation?
Author: Christakis, George
Format: pdf
Date: 2009
7. Essays on the Informational Efficiency of the Credit Default Swap Market
Author: Angelopoulos, Georgios
Format: pdf
8. Essays on the predictive ability of the yield curve in the aftermath of the global financial crisis: a nonlinear approach
Author: Avdoulas, Christos
9. Herding effects in equity and bond markets
Author: Krokida, Styliani Iris A.
10. On the use of risk neutral moments to estimate the risk neutral density and to forecast the future movements of stock returns
Author: Rompolis, Leonidas S.
11. Χειραγώγηση των αποτελεσμάτων και επενδυτική πολιτική
Author: Γκιζάς, Κωνσταντίνος
12. Voluntary Management Forecasts: Implications on Financial Reporting Quality
Author: Chronopoulos, Panagiotis I.
13. Financial analysts’ forecasts of company performance incorporation of macroeconomic expectations
Author: Pavlopoulou-Lelaki, Olga-Chara
14. The effects of IFRS on investment decisions
Author: Kapellas, Konstantinos A., Καπέλλας, Κωνσταντίνος Α.
Date: 07-03-2018
15.
16. Bank M&As in the U.S. and the EU: shareholder value creation through consolidation
Author: Pyrgiotakis, Emmanouil, G., Πυργιωτάκης, Εμμανουήλ Γ.
Date: 31-03-2018
17. Informational and Trading Cost Components in the Credit Risk Markets
Author: Vlachogiannakis, Nikolaos E.
18. Merger, Issue of Debt, Dividend Announcements and Market Efficiency. The case of the London and Athens Stock Exchanges
Author: Τσούνια, Άννα
19. Corporate Social Responsibility's connection with earnings and cost behavior
Author: Filiou, Anastasia
Date: 11/29/2018
20. Πλαίσιο προσδιορισμού της οικονομικής αξίας του ανθρώπινου κεφαλαίου ως διοικητικό εργαλείο πληροφόρησης με βάση την καμπύλη μάθησης
Author: Βλησμάς, Ορέστης

Pages:  12