141. Σχεδίαση εργαλείου υποστήριξης της ανάλυσης και διαχείρισης επικινδυνότητας πληροφοριακών συστημάτων
Author: Αλεξοπούλου, Μαρίνα
Format: pdf
Date: 02-2001
142. Μοντελοποίηση ανάκτησης Δέλτα
Author: Λουκής, Λευτέρης
Format: pdf
Date: 12-2000
143. Οργανωσιακή και πληροφοριακή υποδομή εικονικά επικοινωνούντων ομάδων
Author: Μυλωνά, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 02-2001
144. Προτάσεις δυναμικής χρέωσης σε ασύρματα δίκτυα τεχνολογίας GPRS
Author: Ρεμούνδου, Δήμητρα
Format: pdf
Date: 02-2000
145. Η συμβολή της θεωρίας και της πρακτικής των συστημάτων διοίκησης γνώσης στη συμπεριφορά των επιχειρήσεων
Author: Μπασδέκη, Δήμητρα
Format: pdf
Date: 02-2001
146. Ανάλυση και σχεδίαση ενός πρότυπου περιβάλλοντος τηλεργασίας για τους πράκτορες των ασφαλιστικών εταιριών
Author: Βουλαλάς, Γιώργος
Format: pdf
Date: 02-2002
147. Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την παροχή εξατομικευμένων (personalized) προωθήσεων προϊόντων σε περιβάλλοντα ασύρματων δικτύων
Author: Αναγνώστου, Ευαγγελία
Format: pdf
Date: 2002
148. QuLMO : μια γλώσσα ερωτήσεων για κινούμενα αντικείμενα
Author: Μπρακατσούλας, Σωτήρης
Format: pdf
Date: 02-2002
149. Διαχείριση γνώσης : μια εφαρμογή στην εκπαίδευση
Author: Κυριακοπούλου, Αντωνία
Format: pdf
Date: 02-2002
150. Ζητήματα δευτερογενών αγορών φάσματος
Author: Βασιλειάδου, Πολυξένη
Format: pdf
Date: 02-2003
151. Οικονομικά μοντέλα ασύρματων τοπικών δικτύων
Author: Καρακουλάκης, Ηλίας
Format: pdf
Date: 12-2002
152. Τα οικονομικά της διανομής περιεχομένου στο διαδίκτυο
Author: Οικονομίδης, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 02-2003
153. Εξόρυξη γνώσης σε ιατρικά δεδομένα και δημιουργία διαδικτυακής διεπαφής
Author: Μπλάντα, Ελένη
Format: pdf
Date: 02-2003
154. Μέθοδοι τεχνητής νοημοσύνης για ευφυείς αντιπροσώπους ηλεκτρονικού εμπορίου
Author: Τσουμάνης, Σταύρος
Format: pdf
Date: 02-2004
155. Αναπαράσταση γνώσης περί την ασφάλεια με χρήση οντολογιών
Author: Μιχαηλίδου, Νατάσα
Format: pdf
Date: 12-2004
156. Digital rights management in mobile world especially in 3G environment
Author: Παπαδάκης, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 06-2006
157. Σχεδίαση συστήματος εκπαίδευσης από απόσταση με χρήση WWW τεχνολογίας
Author: Κεφάλα, Άννα Σ.
Format: pdf
Date: 01-1998
158. Analysis of requirements and specification of an intelligent and supportive electronic retailing environment over the internet
Author: Τζωρμπατζάκης, Αλέξης
Format: pdf
Date: 02-1999
159. Ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στο Internet : επιχειρηματικά πλάνα και μοντέλα τιμολόγησης
Author: Σάκκη, Μαριάννα
Format: pdf
Date: 02-2000
160. Οι συνέπειες της τεχνολογικής υπεροχής σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών στον ανταγωνισμό γεωπολιτικών σχηματισμών
Author: Καρύδα, Μαρία
Format: pdf
Date: 02-2000

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »