101. Τεχνικές οπτικής παρουσίασης των αποτελεσμάτων των διαδικασιών εξόρυξης γνώσης
Author: Φελούκας, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 1999
102. Διερεύνηση των τεχνικών και εργαλείων ανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών και διαχείρισης ανθρώπινων πόρων καθώς και της σχέσης που υπάρχει μεταξύ αυτών
Author: Πράπα, Αυγουστίνα
Format: pdf
Date: 02-2000
103. Το μοντέλο των δικτυο-ενδιάμεσων και η προστασία της προσωπικής ζωής
Author: Κωστής, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 02-2001
104. Χρονοπρογραμματισμός σε πραγματικό χρόνο
Author: Φουρλάς, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 02-2001
105. Πλαίσιο ομοιότητας για σύνθετες μορφές πληροφορίας/γνώσης
Author: Κατσένη, Μαρία
106. Εφαρμογές κινητών συσκευών για τη διαχείριση έξυπνων καρτών με χρήση τεχνολογιών JavaCard και J2ME
Author: Καπετανάκης, Ηλίας
Format: pdf
Date: 02-2004
107. Απεικόνιση προτύπων σε τεχνολογίες βάσεων δεδομένων
Author: Κοτσιφάκος, Ευάγγελος
Format: pdf
Date: 02-2004
108. Σύγκριση αποτελεσματικότητας μεθόδων λευκού και μαύρου κουτιού για τον έλεγχο λογισμικού
Author: Αδάμος, Δημήτριος Γ.
Format: pdf
Date: 01-2004
109. Ανάκτηση πληροφορίας κατά τμήματα
Author: Γιγουρτσή, Ευθυμία-Μαρία
Format: pdf
Date: 02-2004
110. Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης αθλητικών εισιτηρίων περιόδου με χρήση της τεχνολογίας ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID)
Author: Καραΐσκος, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 02-2006
111. Η εφαρμογή του social computing στη διαδραστική τηλεόραση
Author: Ρίγκερς, Τσαμά
Format: pdf
Date: 02-2007
112. Δια-οχηματική επικοινωνία
Author: Παπαδημητρίου, Γεωργία
Format: pdf
Date: 02-2007
113. Ανάπτυξη αρχιτεκτονικής επιχείρησης
Author: Βέμου, Κωνσταντίνα
Format: pdf
Date: 12-2006
114. Τεχνολογίες, υπηρεσίες και οικονομικά μοντέλα στο next generation network
Author: Κοκκινάκης, Χρήστος
Format: pdf
Date: 02-2007
115. Διαλειτουργικότητα λογισμικού
Author: Γιαννακάκος, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 02-2007
116. Outsourcing πληροφοριακών συστημάτων
Author: Πανόπουλος, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 02-1998
117. Δημιουργία και αξιολόγηση συστήματος ανάκτησης ελληνικών κειμένων
Author: Αντωνόπουλος, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 01-1998
118. Μελέτη και χαρακτηρισμός της κίνησης του δικτύου δεδομένων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε σχέση με το φαινόμενο της αυτό-ομοιότητας
Author: Μακρυδάκη, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 02-1999
119. Σύστημα αποδοχής κλήσεων χρήσης υπηρεσιών video-on-demand
Author: Μπότης, Δημήτρης
Format: pdf
Date: 03-1999
120. Ανάκτηση πληροφορίας με χρήση του προφίλ χρήστη
Author: Αγγελής, Γιώργος
Format: pdf
Date: 03-1999

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »