601. Αξιολόγηση επιδόσεων ροής δεδομένων διαδικτυακής τηλεόρασης με κεντρική δρομολόγηση πολυδιανομής
Συγγραφέας: Κουτρούπης, Μιχαήλ
602. Internet of Things: Constrained Application Protocol over Information-Centric Networking
Συγγραφέας: Μπενέκος, Σπυρίδων, Γκρέμος, Βασίλειος
603. Web application development for emulating critical infrastructure dependencies
Συγγραφέας: Τσιγκουράκος, Γεώργιος, Tsigkourakos, Georgios
604. Κατανεμημένη Στατική Ανάλυση Κώδικα
Συγγραφέας: Ρίζος, Αλέξανδρος
605. Information Security Framework & GDPR complianceIn Insurance Sector
Συγγραφέας: Σωτήρχου, Μαρία
606. Ασφάλεια & ιδιωτικότητα στις mobile εφαρμογές: απαιτήσεις ασφάλειας, αντίληψη χρηστών, απόδοση
Συγγραφέας: Αγαλιώτη, Διονυσία
607. Η συμβολή της κατηγοριοποίησης πελατών στην διατήρηση πελατών των νεοφυών SaaS επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Κάρσου, Αργυρώ
608. Security concerns around chatbots
Συγγραφέας: Θάνου, Ευαγγελία
609. Νομικά και τεχνικά ζητήματα ψηφιακών αποδείξεων με έμφαση στα SmartphoneForensics
Συγγραφέας: Κωνσταντινάκης, Κωνσταντίνος
610. State of the art review of Risk Assessment Methodologies concerning Climate Change and Environmental Threats
Συγγραφέας: Papachrysanthou, Antonios
611. Μετρικές κληρονομικότητας για αντικειμενοστραφές λογισμικό
Συγγραφέας: Τζαγκαράκης, Εμμανουήλ
612. Πώς η τεχνολογία των QR codes υποστηρίζει και ενισχύει το Marketing
Συγγραφέας: Δήμα, Μαρία
Ημερομηνία: 02/14/2018
613. Παράγοντες που επηρεάζουν τη δυναμική μιας επιχειρηματικής ομάδας: συμπεράσματα μιας πραγματικής μελέτης περίπτωσης ενός ευρωπαϊκού επιταχυντή επιχειρηματικών ιδεών
Συγγραφέας: Καλατζής, Δημήτριος
Ημερομηνία: 06/23/2017
614. Πρόβλεψη και βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη
Συγγραφέας: Καραγκούνης, Αλέξανδρος
Ημερομηνία: 2018
615. Αξιοποίηση πληροφορίας μέσω του διαδικτύου πραγμάτων για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων
Συγγραφέας: Καρατζάς, Νεκτάριος
Ημερομηνία: 02/02/2018
616. Eclipse Plugin για αναδόμηση JavaScript κώδικα
Συγγραφέας: Χαραλάμπους, Νεφέλη-Σύλβια
Ημερομηνία: 2018
617. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο της κυβερνοασφάλειας : η οδηγία 2016/1148 σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση και οι επιπτώσεις στις εθνικές πολιτικές ασφάλειας
Συγγραφέας: Ρίζος, Γεώργιος
618. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο για το κυβερνοέγκλημα: οι νέες ρυθμίσεις του ελληνικού ποινικού κώδικα. Μελέτη και αξιολόγηση
Συγγραφέας: Ντόντος, Δημήτρης
619. Ανάθεση ελέγχου πρόσβασης για αρχιτεκτονικές NDN/CCN ICN
Συγγραφέας: Μεντζελόπουλος, Γεράσιμος
620. A qualitative study of SDN controllers
Συγγραφέας: Sakellaropoulou, Dimitra

Σελίδες:  « Previous 1031323334353637383940 Next 10 »