481. Χρήση της αντίστροφης συχνότητας εγγράφου και άλλων στατιστικών μέτρων για την ανίχνευση καινοτομίας σε ρεύματα κειμένων
Συγγραφέας: Τάρλα, Κωνσταντίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2014
482. Εφαρμογή ιστού ψηφιακής δημοσιογραφίας με χρήση των προτύπων του W3C για τον Web of Services
Συγγραφέας: Παπουτσέλλης, Βασίλειος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2015
483. Παραγωγή Δεδομένων Ελέγχου με Συμβολική - Concolic Εξέταση και Έλεγχο Μοντέλου
Συγγραφέας: Καλλία, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2010
484. Clustering of Cancer Genomes using Mixtures of Hidden Markov Models
Συγγραφέας: Fournaris, Sevastianos
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2014
485. Χρονικότητα της συμπεριφοράς στο κοινωνικό δίκτυο του Twitter
Συγγραφέας: Μαυροφίδης, Εμμανουήλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2014
486. E-Voting : νομικά και τεχνικά ζητήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας : μελέτη περίπτωσης ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη πανεπιστημιακών οργάνων
Συγγραφέας: Κόγια, Εριφύλη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2014
487. Εφαρμογή ευφυούς ιστού και mobile ιστού
Συγγραφέας: Παπανικολοπούλου, Κωνσταντίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2013
488. Μετρικές και ποιότητα αντικειμενοστραφούς λογισμικού
Συγγραφέας: Νομικός, Ιάκωβος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2014
489. A data mining-based framework to identify shoppers’ missions
Συγγραφέας: Griva, Anastasia, Γρίβα, Αναστασία
Ημερομηνία: 02-2014
490. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση εφαρμογών στο υπολογιστικό νέφος με έμφαση στη φερεγγυότητα
Συγγραφέας: Βενέτη, Αννα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2014
491. Economics of Information Exchange in Learning systems
Συγγραφέας: Σιδεράτος, Δημήτρης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2014
492. Υπολογισμός του δείκτη τεκμαρτής μεταβλητότητας του ftse-20 και εξαγωγή συμπερασμάτων
Συγγραφέας: Καραφλός, Δημοσθένης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2014
493. Σχεδιασμός και υλοποίηση τεχνικών κατάταξης βιογραφικών σημειωμάτων
Συγγραφέας: Καρδιασμένος, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2013
494. Ανάλυση, Σχεδίαση και Υλοποίηση Εφαρμογών Ιστού με την Ruby on Rails
Συγγραφέας: Κομπόλιας, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2014
495. Συστήματα Έγκαιρης Προειδοποίησης και Επιπέδων Κινδύνου
Συγγραφέας: Λούσιος, Κωνσταντίνος
496. Cloud computing και ηλεκτρονική υγεία με έμφαση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και των κινητών εφαρμογών
Συγγραφέας: Γούσιος, Στέργιος
Ημερομηνία: 31-01-2014
497. CO2e monitoring in warehouses: The impact of unique instanceidentification on information accuracy.
Συγγραφέας: Papamitrou, Vasiliki
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2014
498. Environmental Performance in the Supply Chain using Simulation: the impact of Ordering Policies
Συγγραφέας: Trachana, Theodora
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2014
499.
Συγγραφέας: Προκοπίου, Δημήτρης
Ημερομηνία: 01/02/2015
500. Αξιολόγηση τεχνολογίας WebRTC για μετάδοση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
Συγγραφέας: Σαζόνοφ, Ιωάννης
Ημερομηνία: 11/30/2014

Σελίδες:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »