421. Ελευθερία λόγου στο διαδίκτυο : πρόσβαση σε πληροφορία - διαχείριση ιστολογίων και ομάδων συζήτησης
Συγγραφέας: Γεωργόπουλος, Πασχάλης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2010
422. Αυτόματη αντιστοίχηση ιεραρχικών δομών μέσω SVD
Συγγραφέας: Δούμουρας, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2009
423. Έργο αναδιοργάνωσης της εξυπηρέτησης πελατών μιας μικρής εταιρείας με χρήση του πλαισίου 7FE και του εργαλείου μοντελοποίησης ARIS
Συγγραφέας: Γιαταγάνας, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2010
424. Ποσοτική ανάλυση επενδύσεων σε πληροφοριακά συστήματα
Συγγραφέας: Διακουμής, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2010
425. Το ERP SAP στον τομέα της έρευνας και της διδασκαλίας - συνεργασίες πανεπιστημίων /επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Δράκος, Παύλος Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2010
426. A time-based risk analysis of cascading failures
Συγγραφέας: Lykou, Georgia
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2014
427. Μελέτη μεθόδων ανάλυσης και διαχείρισηςεπικινδυνότητας και μελέτη μετάβασης από την μέθοδοCRAMM στην μέθοδο Magerit και στα αντίστοιχα εργαλεία
Συγγραφέας: Αντωνίου, Γεωργιος
Μορφή: pdf
428. Design and Implementation of a Multipath Receiver-driven Transport Protocol in a Publish-Subscribe Network
Συγγραφέας: Thomas, Yiannis
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2012
429. Υπολογισμός ερωτημάτων κοντινότερων γειτόνων με χρήση τεχνικών Map-reduce
Συγγραφέας: Σπηλιόπουλος, Αναστάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2013
430. Εξόρυξη δεδομένων στον ασφαλιστικό χώρο
Συγγραφέας: Μαρμαράς, Αχιλλέας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2013
431. Ποινικοποίηση των επιθέσεων σε πληροφοριακά συστήματα
Συγγραφέας: Ραφαηλίδης, Λεωνίδας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2013
432. Οικονομική στρατηγική εταιρειών massively multiplayer online - role playing games (MMORPG)
Συγγραφέας: Αγιάζη, Διονύσης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2013
433. Υλοποίηση ERP σε οργανισμό μεταφορών
Συγγραφέας: Δαληβίγκας, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2013
434. Εφαρμογές υπολογιστικής νοημοσύνης στο σημασιολογικό ιστό
Συγγραφέας: Σπυρόπουλος, Βασίλειος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2013
435. Μελέτη μεθόδων διαχείρισης επικινδυνότητας πληροφοριακών συστημάτων και υλοποίηση μελέτης περίπτωσης (case study) με τη μέθοδο Magerit και το εργαλείο EAR/Pilar
Συγγραφέας: Σαραβάνου, Μαρία - Χριστίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2015
436. RFID in fashion retail, deployment roadmap and evaluation from the customer perspective
Συγγραφέας: Κελεπούρη, Ιωάννα
Μορφή: pdf
437. Σύστημα υποστήριξης διαπραγματεύσεων (NSS)
Συγγραφέας: Εξαδάκτυλος, Χρίστος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2014
438. Ο ρόλος των συναισθημάτων στην εκκίνηση διαπραγματεύσεων καθώς και στο μέγεθος της αρχικής προσφοράς
Συγγραφέας: Θεοδωρακάτου, Αντωνία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2014
439. Dynamic IDs for Privacy Enchantment
Συγγραφέας: Τσιότρας, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2015
440. Ανακτώντας πίνακες με υψηλή ακρίβεια και ταχύτητα από ιστοσελίδες
Συγγραφέας: Γιαννακόπουλος, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2013

Σελίδες:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »