401. Πληροφοριακά συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας : επισκόπηση, κατηγοριοποίηση και οντολογίες
Συγγραφέας: Μπίτσικας, Ευάγγελος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2013
402. Διερεύνηση απαιτήσεων εφαρμογών ιστού ηλεκτρονικής υγείας στο υπολογιστικό νέφος (cloud) με έμφαση σε ζητήματα ασφαλείας του ασθενούς και ηθικά θέματα
Συγγραφέας: Κούρτης, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2013
403. Βελτίωση συνεκτικότητας στο αντικειμενοστραφές λογισμικό
Συγγραφέας: Κιούκης, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2013
404. Ανάπτυξη μητρώων δεδομένων
Συγγραφέας: Μακρή, Δήμητρα - Νεφέλη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2013
405. Μέθοδοι κατακερματισμού φυσικής θέσης σε ασύρματα δίκτυα (υλοποίηση client σε iphone)
Συγγραφέας: Μαριώρας, Αναστάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2012
406. Σημασιολογική επισημείωση βιβλιογραφίας για την αξιολόγηση ψηφιακών βιβλιοθηκών
Συγγραφέας: Καζαδέης, Γιάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2013
407. Automated ad creative generation : language modeling and natural language generation for ad-texts
Συγγραφέας: Κατσιβέλης-Περάκης, Παναγής
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2013
408. Εφαρμογή σημασιολογικού ιστού για την διασφάλιση ποιότητας εφαρμογών ιστού ηλεκτρονικής υγείας
Συγγραφέας: Βασιλάκος, Διονύσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2013
409. Σχεδιασμός και υλοποίηση ροών εργασίας σε σύστημα ψηφιακής βιβλιοθήκης
Συγγραφέας: Κανελλόπουλος, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2012
410. Πληροφοριακά συστήματα μέτρησης ενεργειακής αποδοτικότητας και αξιοποίησή της στη λήψη αποφάσεων
Συγγραφέας: Πλήτσος, Ευστάθιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2012
411. Ανάκτηση εικόνας με LSA
Συγγραφέας: Σταθόπουλος, Σπυρίδων
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2012
412. Monitoring environmental KPI'S in the supply chain
Συγγραφέας: Triantopoulos, Eystathios
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 04-2012
413. Design of a flexible 3d graphics framework and usage in a video processing system and 3d surface editor
Συγγραφέας: Katsigiannis, Marios
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2015
414. Αξιολόγηση ποιότητας μεταδεδομένων
Συγγραφέας: Τσατσανιά, Παρασκευή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2015
415. Υποστήριξη της ανάλυσης πρακτικών ερευνητικής εργασίας
Συγγραφέας: Καλαφάτης, Νικόλας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 04-2015
416. Αναγνώριση συναισθημάτων σε προφορικούς διαλόγους
Συγγραφέας: Παππάς, Δημήτριος
Μορφή: pdf
417. Το δικαίωμα στην ψηφιακή λήθη : νομικές και τεχνολογικές διαστάσεις
Συγγραφέας: Ματαράγκας, Παύλος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2015
418. Ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογής επιχειρηματικής πληροφορικής στον ιστό με χρήση web of devices
Συγγραφέας: Ρίνη, Χαρίκλεια
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2015
419. Matrix Factorization for Point-of-Interest Recommendation on the user’s route
Συγγραφέας: Μαρούλης, Ευστάθιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2015
420. Εικονικές επιχειρήσεις: εφαρμόζοντας νέες μορφές επιχειρηματικότητας με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών
Συγγραφέας: Αθανασούλας, Χαράλαμπος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2009

Σελίδες:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »