361. Διακυβέρνηση του διαδικτύου μέσω της ονοματοδοσίας
Author: Μαραϊδώνη, Ανθούλα
Format: pdf
Date: 08-2011
362. Έλεγχος επιχειρησιακών εφαρμογών
Author: Φουντουκίδου, Ειρήνη
Format: pdf
Date: 02-2011
363. «Εκ των έσω» απειλή και έξυπνες κινητές συσκευές
Author: Λεπεσιώτης, Χρήστος
Format: pdf
Date: 09-2011
364. Υποστήριξη γεωχωρικού συλλογισμού σε αποθετήριο πολιτισμικών πληροφοριών
Author: Παϊπέτη, Μαρία - Ελένη
Format: pdf
Date: 09-2011
365. Μελέτη, εγκατάσταση και εκτέλεση του TPC-H benchmark
Author: Φερτάκης, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 09-2011
366. Ανάλυση μοντέλων υιοθέτησης τεχνολογίας και εισήγηση μοντέλου υιοθέτησης τεχνολογίας
Author: Πολύζος, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 09-2011
367. Εννοιολογική αποσαφήνιση λέξεων σε περιβάλλον ανάκτησης πληροφορίας
Author: Παυλοπούλου, Σοφία
Format: pdf
Date: 02-2011
368. Εξελιγμένα συστήματα διαχείρισης ταυτότητας
Author: Καπηλλαρής, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 09-2011
369. Υλοποίηση συστήματος παρακολούθησης δικτύων αισθητήρων με χρήση google maps API
Author: Αντωνίου, Κυριακή
Format: pdf
Date: 09-2011
370. Ιδιωτικότητα σε RFID/ONS
Author: Γκερμπεσιώτης, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 09-2011
371. Ανακάλυψη φορμών που οδηγούν σε κρυφές βάσεις δεδομένων
Author: Παραδέλλης, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 02-2011
372. Πρότυπα σχεδίασης λογισμικού (software design patterns) : η διδασκαλία των προτύπων σχεδίασης λογισμικού
Author: Τσακιράκις-Γκικόπουλος, Στυλιανός
Format: pdf
Date: 02-2011
373. Σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος επιλογής και σύστασης πανεπιστημιακών μαθημάτων
Author: Ιωαννίδου, Μαρία
Format: pdf
Date: 09-2011
374. Ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα
Author: Πετράκη, Ειρήνη
Format: pdf
Date: 02-2011
375. Μελέτη σύνθετων μέτρων ομοιότητας και εφαρμογή επέκτασης του edit distance σε δεδομένα κοινωνικού ιστού
Author: Μπαμπαλετάκης, Ελευθέριος
Format: pdf
Date: 02-2013
376. Σύστημα παροχής διαδικτυακής εξατομίκευσης σε πραγματικό χρόνο
Author: Σοφιανόπουλος, Χαράλαμπος
Format: pdf
Date: 02-2011
377. Διερεύνηση της έμμεσης αποτελεσματικότητας των 'hard to kill' μεταλλακτών στις δοκιμές λογισμικού
Author: Αντωνόπουλος, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 02-2013
378. Αξιολόγηση των παραγόντων διαχείρισης γνώσης ως προς τη δυνατότητα δημιουργίας νέας γνώσης
Author: Τσέτσεκα, Αθηνά
Format: pdf
Date: 06-2011
379. Μελέτη δυνατοτήτων συστήματος Plato. Εφαρμογή στο αποθετήριο ΜΟΨΕΑΣ.
Author: Κατσαδούρης, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 09-2011
380. Κατηγοριοποίηση σελίδων του κρυφού ιστού
Author: Γιώτης, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 02-2011

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »