361. Διακυβέρνηση του διαδικτύου μέσω της ονοματοδοσίας
Συγγραφέας: Μαραϊδώνη, Ανθούλα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 08-2011
362. Έλεγχος επιχειρησιακών εφαρμογών
Συγγραφέας: Φουντουκίδου, Ειρήνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2011
363. «Εκ των έσω» απειλή και έξυπνες κινητές συσκευές
Συγγραφέας: Λεπεσιώτης, Χρήστος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2011
364. Υποστήριξη γεωχωρικού συλλογισμού σε αποθετήριο πολιτισμικών πληροφοριών
Συγγραφέας: Παϊπέτη, Μαρία - Ελένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2011
365. Μελέτη, εγκατάσταση και εκτέλεση του TPC-H benchmark
Συγγραφέας: Φερτάκης, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2011
366. Ανάλυση μοντέλων υιοθέτησης τεχνολογίας και εισήγηση μοντέλου υιοθέτησης τεχνολογίας
Συγγραφέας: Πολύζος, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2011
367. Εννοιολογική αποσαφήνιση λέξεων σε περιβάλλον ανάκτησης πληροφορίας
Συγγραφέας: Παυλοπούλου, Σοφία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2011
368. Εξελιγμένα συστήματα διαχείρισης ταυτότητας
Συγγραφέας: Καπηλλαρής, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2011
369. Υλοποίηση συστήματος παρακολούθησης δικτύων αισθητήρων με χρήση google maps API
Συγγραφέας: Αντωνίου, Κυριακή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2011
370. Ιδιωτικότητα σε RFID/ONS
Συγγραφέας: Γκερμπεσιώτης, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2011
371. Ανακάλυψη φορμών που οδηγούν σε κρυφές βάσεις δεδομένων
Συγγραφέας: Παραδέλλης, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2011
372. Πρότυπα σχεδίασης λογισμικού (software design patterns) : η διδασκαλία των προτύπων σχεδίασης λογισμικού
Συγγραφέας: Τσακιράκις-Γκικόπουλος, Στυλιανός
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2011
373. Σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος επιλογής και σύστασης πανεπιστημιακών μαθημάτων
Συγγραφέας: Ιωαννίδου, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2011
374. Ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα
Συγγραφέας: Πετράκη, Ειρήνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2011
375. Μελέτη σύνθετων μέτρων ομοιότητας και εφαρμογή επέκτασης του edit distance σε δεδομένα κοινωνικού ιστού
Συγγραφέας: Μπαμπαλετάκης, Ελευθέριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2013
376. Σύστημα παροχής διαδικτυακής εξατομίκευσης σε πραγματικό χρόνο
Συγγραφέας: Σοφιανόπουλος, Χαράλαμπος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2011
377. Διερεύνηση της έμμεσης αποτελεσματικότητας των 'hard to kill' μεταλλακτών στις δοκιμές λογισμικού
Συγγραφέας: Αντωνόπουλος, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2013
378. Αξιολόγηση των παραγόντων διαχείρισης γνώσης ως προς τη δυνατότητα δημιουργίας νέας γνώσης
Συγγραφέας: Τσέτσεκα, Αθηνά
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2011
379. Μελέτη δυνατοτήτων συστήματος Plato. Εφαρμογή στο αποθετήριο ΜΟΨΕΑΣ.
Συγγραφέας: Κατσαδούρης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2011
380. Κατηγοριοποίηση σελίδων του κρυφού ιστού
Συγγραφέας: Γιώτης, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2011

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »