341. Λογισμικό υπηρεσιών για το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης : επιχειρηματικό σχέδιο και σχεδιασμός λογισμικού για εθνική ψηφιακή βιβλιοθήκη
Author: Σκαλαίου, Κυριακή
Format: pdf
Date: 02-2005
342. Διαχείριση ρίσκου στο έργο ανάπτυξης Π.Σ. με βάση την αντιμετώπιση της συμπλοκότητας
Author: Τζαμαλούκας, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 02-2005
343. Μελέτη της ελληνικής αγοράς υπηρεσιών internet, μέσω των εταιρειών παροχής πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet service providers-ISPs)
Author: Αλμπάνης, Ευστράτιος
Format: pdf
Date: 02-2005
344. Προσαρμογή των διαφοροποιημένων υπηρεσιών στο UMTS περιβάλλον
Author: Καρδίτση, Κυριακή
Format: pdf
Date: 06-2005
345. Μέθοδοι αυτόματης παραγωγής παραφράσεων για συστήματα ερωταποκρίσεων
Author: Παπαδημητρίου, Χριστίνα
Format: pdf
Date: 06-2005
346. Διαχείριση ομάδων πολυεκπομπής στο UMTS : multicast group management over UMTS
Author: Γιολδάσης, Κωνσταντίνος Αθ.
Format: pdf
Date: 06-2005
347. Αναγνώριση μερών του λόγου σε ελληνικά κείμενα με τεχνικές ενεργητικής μάθησης
Author: Μαλακασιώτης, Πρόδρομος
Format: pdf
Date: 06-2005
348. Διαχείριση ραφιού, ανάπτυξη μοντέλων αναπλήρωσης ραφιού για τη διαχείριση πωλήσεων και υποστήριξη απο τεχνολογίες πληροφορικής
Author: Σιλιβίστρα, Δέσποινα
Format: pdf
Date: 02-2006
349. Συστήματα διαγλωσσικής ανάκτησης πληροφορίας
Author: Βελέντζας, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 2006
350. Blog filter : ένας αλγόριθμος αναγνώρισης σελίδων weblogs
Author: Λουκάς, Μιχαήλ
Format: pdf
Date: 06-2006
351. Βάση τεχνικών μέτρων ασφαλείας : σχεδιασμός και υλοποίηση
Author: Τριποδιανός, Χαράλαμπος
Format: pdf
Date: 02-2006
352. Ασφάλεια πρωτοκόλλων number resolving σε υποδομές VoIP
Author: Πάσχος, Αντώνιος - Ανδρέας
Format: pdf
Date: 02-2007
353. Βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης : search engine optimization
Author: Τσαγαλά, Ευρύκλεια
Format: pdf
Date: 02-2007
354. Υπηρεσίες επίγνωσης θέσης : μελέτη, σχεδιασμός, και υλοποίηση ανθρωποκεντρικών χωρικά εξαρτημένων εφαρμογών στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας
Author: Πολυχρονόπουλος, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 02-2007
355. Συστήματα διαχείρισης δικτύων υπολογιστών : αναφορά αξιολόγησης
Author: Ευθυμίου, Αντρέας
Format: pdf
Date: 1996
356. The peer-to-peer wireless network confederation protocol : design specification and performance analysis
Author: Φραγκούδης, Παντελής
Format: pdf
Date: 06-2005
357. Περιβάλλοντα εικονικών δικτύων : θέματα επίδοσης και ασφάλειας
Author: Βουτσής, Δημήτρης
Format: pdf
Date: 09-2011
358. Διαχείριση ροών εργασιών σε αποθήκες δεδομένων
Author: Σκολίδης, Βασίλειος
Format: pdf
Date: 02-2011
359. Νευρωνικά δίκτυα και εφαρμογή ιστού ηλεκτρονικής υγείας
Author: Τσίμη, - Γιαννίκου Ελένη
Format: pdf
Date: 02-2011
360. Διαχείριση υπευθυνότητας σε δίκτυα τύπου publish/subscribe
Author: Αρχιμανδρίτης, Χρήστος
Format: pdf
Date: 02-2011

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »