321. Σύστημα τραπεζικών υπηρεσιών και πληρωμών με τη χρήση κινητών συσκευών
Author: Κουσαρίδας, Απόστολος
Format: pdf
Date: 02-2006
322. Ανάπτυξη μηχανής παραγωγής φυσικής γλώσσας για οντολογίες OWL
Author: Γαλάνης, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 06-2006
323. Networking issues in wireless sensor networks and the data aggregation problem : a survey
Author: Πεδιαδιτάκης, Δημοσθένης
Format: pdf
Date: 07-2006
324. Σχεδιασμός οικονομικών μηχανισμών στην τεχνολογία Grid και ανάλυση μοντέλων για τα προβλήματα καταμερισμού πόρων και καταγραφής χρήσης
Author: Γέγος, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 06-2006
325. Ένας πιθανολογικός αλγόριθμος αποκοπής καταλήξεων
Author: Στάθης, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 07-2007
326. Web services : rest vs soap - υλοποίηση rest web services για τις ανάγκες διεπιχειρησιακών διαδικασιών
Author: Ηλιάκης, Στυλιανός
Format: pdf
Date: 02-2007
327. Αυτόματη ανίχνευση επιθέσεων ένεσης SQL
Author: Μητρόπουλος, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 02-2007
328. Ανάπτυξη διάχυτου πληροφοριακού συστήματος εικονικής ξενάγησης σε μουσεία, με χρήση τεχνολογιών μοναδικής ταυτοποίησης
Author: Μπέσκος, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 02-2007
329. Διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών και νέες οργανωτικές δομές
Author: Μπρούμας, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 12-2006
330. Mobile TV
Author: Κοντόπουλος, Μιχαήλ
Format: pdf
Date: 06-2007
331. Ενοποίηση τεχνικών συμπερασματολογίας μέσω υποθέσεων (case-based reasoning) σε συστήματα ανίχνευσης εισβολών
Author: Καγιαμπάκης, Μιχάλης
Format: pdf
Date: 09-1997
332. Σχεδιασμός και υλοποίηση πρότυπης διεπαφής μάθησης, για την επεξεργασία εντολών κίνησης σε φυσική γλώσσα (Ελληνική)
Author: Τρικκαλίδης, Δημήτρης Β.
Format: pdf
Date: 09-1997
333. Πολιτικές ασφάλειας δικτύων
Author: Ζερβάκη, Κωνσταντίνα
Format: pdf
Date: 02-1998
334. Ολοκληρωμένο περιβάλλον ηλεκτρονικού εμπορίου για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας των προμηθειών
Author: Αρβανίτης, Αθανάσιος
Format: pdf
Date: 02-1997
335. Η διαδικασία γνώσης στο επίπεδο των επιχειρηματικών διαδικασιών : επιχειρηματική στρατηγική και αρχιτεκτονικές υλοποίησης
Author: Σαμιώτης, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 02-2000
336. Δημιουργία πλαισίου αναφοράς για την ανάλυση και βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών ενός οργανισμού στα πλαίσια ενός έργου BPR
Author: Δρίμτζιας, Βασίλης
Format: pdf
Date: 02-2000
337. Using data mining to support marketing business analysis in traditional and internet retailing
Author: Prassas, George
Format: pdf
Date: 02-2001
338. Προσωποποίηση πλοήγησης σε WAP πύλη
Author: Γάκης, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 06-2003
339. Αναγνώριση μερών του λόγου σε ελληνικά κείμενα με τεχνικές μηχανικής μάθησης
Author: Τσίχλας, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 09-2003
340. Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε υποδομές δημόσιου κλειδιού
Author: Ρέντας, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 02-2004

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »