301. Αποτελεσματικά μοντέλα πρόβλεψης και αναπλήρωσης για προϊόντα νέας τεχνολογίας
Author: Μπαρδάκη, Κλεοπάτρα
Format: pdf
Date: 02-2005
302. Διαχείριση πολιτικών ασφάλειας σε περιβάλλον πλέγματος
Author: Σουπιώνης, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 02-2005
303. Αναγνώριση και κατάταξη ονομάτων οντοτήτων σε ελληνικά κείμενα
Author: Λουκαρέλλι, Γιώργος
Format: pdf
Date: 06-2005
304. Προδιαγραφές και ανάπτυξη πρότυπου συστήματος πρόβλεψης ζήτησης για προϊόντα με μικρό κύκλο ζωής
Author: Ζαγκαβιέρου, Μαρία
Format: pdf
Date: 02-2006
305. Εντοπισμός απειλών και προδιαγραφές διαχείρισης spam σε υποδομές VoIP μέσω SIP
Author: Νακούλας, Άγγελος
Format: pdf
Date: 02-2007
306. Αυτόματη διαχείριση εικονικών ιδιωτικών δικτύων
Author: Μαρκόπουλος, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 01-2007
307. Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων ανάλυσης επικινδυνότητας πληροφοριακών συστημάτων
Author: Καρακιόζογλου, Σοφία
Format: pdf
Date: 10-1996
308. Ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στα πλαίσια του efficient consumer response (ECR - αποτελεσματική ανταπόκριση στις ανάγκες του καταναλωτή) στην Ελλάδα
Author: Ζαρογιάννη, Βασιλική
Format: pdf
Date: 09-1997
309. Μέθοδος δημιουργίας και αξιοποίησης του σημασιολογικού ιστού ως μετεξέλιξη του σημερινού διαδικτύου
Author: Λύρας, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 02-2004
310. Μελέτη και εφαρμογή τεχνικών εξατομίκευσης διαφημίσεων σε περιβάλλον ψηφιακής αλληλεπιδραστικής τηλεόρασης
Author: Χρυσοστομίδου, Όλγα
Format: pdf
Date: 02-2003
311. Αλγόριθμοι τμηματοποίησης σε πολυδιάστατα σύνολα μη-σημειακών και σημειακών αντικειμένων ακανόνιστης γεωμετρίας
Author: Χατζηκωστή, Ελένη
Format: pdf
Date: 02-2003
312. Προτεινόμενες αρχές σχεδιασμού για τη δόμηση του περιεχομένου στη διεπιφάνεια της ψηφιακής τηλεόρασης
Author: Σπυρονίκου, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 02-2003
313. Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας και ασύρματων τοπικών δικτύων
Author: Συριτζίδου, Ελένη
Format: pdf
Date: 02-2004
314. Τεχνολογίες προστασίας ψηφιακού περιεχομένου
Author: Καλυβίτης, Ισίδωρος
Format: pdf
Date: 02-2004
315. Ασφάλεια στο internet : case study : Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Author: Μουλίνος, Κων/νος Δ.
Format: pdf
Date: 09-1997
316. Δικανική αξιοποίηση πληροφορικής : computer forensic exploitation
Author: Μούρτος, Αριστείδης Ε.
Format: pdf
Date: 12-2002
317. Δικτυακές υπηρεσίες σε κινητές συσκευές
Author: Γαλάνης, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 12-2003
318. Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα
Author: Κωστοπούλου, Μαρία
Format: pdf
Date: 02-2005
319. Οργανωσιακή κουλτούρα και κουλτούρα ασφάλειας στους οργανισμούς
Author: Κύρτσιου, Τριανταφυλλιά
Format: pdf
Date: 12-2004
320. Αναζήτηση ιστοπεριεχομένου σε αδόμητα δίκτυα ομότιμων κόμβων : μελέτη, ορισμός και αξιολόγηση μεθόδου μείωσης διάστασης για τη διεξαγωγή συσταδοποίησης
Author: Μαγδαληνός, Παναγής
Format: pdf
Date: 02-2006

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »