281. Σχεδίαση και ανάπτυξη επέκτασης (extension) του πρωτοκόλλου επιπέδου γραμμής selective repeat για παροχή υπηρεσιών μερικής ανάκαμψης
Author: Λουκάς, Ελευθέριος
Format: pdf
Date: 06-2007
282. Ανάλυση απόδοσης του προτύπου ΙΕΕΕ 802.16 για εφαρμογές μετάδοσης πακέτων φωνής, σε καταστάσεις υψηλού φόρτου
Author: Παπαντωνάκος, Εμμανουήλ
Format: pdf
Date: 06-2007
283. Αξιολόγηση της συμπεριφοράς χρηστών του grid χρησιμοποιώντας μοντέλα μέτρησης φήμης
Author: Κοντοπούλου, Σταυραλένη
Format: pdf
Date: 06-2007
284. Διήθηση ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με διάφορες μορφές του απλοϊκού ταξινομητή Bayes και διαμοιρασμό φίλτρων μεταξύ χρηστών
Author: Κοσμόπουλος, Άρης
Format: pdf
Date: 05-2007
285. Μετάπτωση από κλασσικές σε αντικειμενοστραφείς μεθοδολολογίες ανάλυσης
Author: Μανίκας, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 10-1996
286. Παράλληλη προσομοίωση συστολικής συμπύκνωσης αραιών πινάκων και συμβολική αναπαράσταση συστολικών υπολογισμών στο χώρο
Author: Μπάρτζη, Αναστασία Α.
Format: pdf
Date: 10-1997
287. Αξιολόγηση των εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου από την επιχείρηση προς τον καταναλωτή : η ελληνική περίπτωση στο internet
Author: Παπαζαφειροπούλου, Αναστασία
Format: pdf
Date: 1997
288. Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος υποστήριξης επιλογής αντιμέτρων CRAMM
Author: Παπαδημητρίου, Βασίλειος
Format: pdf
Date: 01-1998
289. Διαθεσιμότητα πληροφοριών: εννοιολογική θεμελίωση και ανάλυση
Author: Τρύφωνας, Θεόδωρος Α.
Date: 12-1997
290. Δημιουργία συστήματος ελέγχου προγραμμάτων
Author: Σιουγλέ, Ευφροσύνη Σ.
Format: pdf
Date: 01-1998
291. Έλεγχος χρονικής ακεραιότητας multimedia εφαρμογών
Author: Τσερκέζογλου, Σταύρος
Format: pdf
Date: 02-1999
292. Μελέτη των υπηρεσιών που εξαρτώνται από την τοποθεσία και υλοποίηση μιας πρότυπης υπηρεσίας για το χώρο του κινητού μάρκετινγκ
Author: Βερβερίδης, Χριστόφορος
Format: pdf
Date: 02-2002
293. Υιοθέτηση συστημάτων διαχείρισης των επιχειρηματικών πόρων από επιχειρήσεις στην Ελλάδα : κίνητρα, πρακτικές και διαπιστώσεις
Author: Μπορώτης, Σπυρίδων
Format: pdf
Date: 01-2002
294. Ασφάλεια σε υπηρεσίες διαδικτύου βασισμένες σε XML
Author: Ανδρικόπουλος, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 12-2002
295. Μεταγλωττιστής κανονικών εκφράσεων σε java bytecodes
Author: Καράκοιδας, Βασίλειος
Format: pdf
Date: 02-2004
296. Αναζήτηση δικτυακών υπηρεσιών με βάση το ερμηνευτικό περιβάλλον
Author: Ραχούτης, Αθανάσιος
Format: pdf
Date: 02-2004
297. Οντολογίες για σημασιολογική αναζήτηση υπηρεσιών
Author: Κρητικού, Καλλιόπη
Format: pdf
Date: 02-2004
298. Μέτρηση συνέπειας στον πηγαίο κώδικα προγραμμάτων
Author: Ζερβουδάκης, Μιχάλης
Format: pdf
Date: 02-2004
299. Διαχείριση κατανεμημένης εκτέλεσης εφαρμογών σε υπολογιστικά πλέγματα. Τα περιβάλλοντα "Sun One Grid Engine" & "Globus Toolkit"
Author: Κουτουμάνος, Ευάγγελος
Format: pdf
Date: 02-2004
300. Ο ρόλος της πληροφορίας στην αποδοτική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας
Author: Κελεπούρης, Θωμάς
Format: pdf
Date: 01-2005

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »