281. Σχεδίαση και ανάπτυξη επέκτασης (extension) του πρωτοκόλλου επιπέδου γραμμής selective repeat για παροχή υπηρεσιών μερικής ανάκαμψης
Συγγραφέας: Λουκάς, Ελευθέριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2007
282. Ανάλυση απόδοσης του προτύπου ΙΕΕΕ 802.16 για εφαρμογές μετάδοσης πακέτων φωνής, σε καταστάσεις υψηλού φόρτου
Συγγραφέας: Παπαντωνάκος, Εμμανουήλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2007
283. Αξιολόγηση της συμπεριφοράς χρηστών του grid χρησιμοποιώντας μοντέλα μέτρησης φήμης
Συγγραφέας: Κοντοπούλου, Σταυραλένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2007
284. Διήθηση ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με διάφορες μορφές του απλοϊκού ταξινομητή Bayes και διαμοιρασμό φίλτρων μεταξύ χρηστών
Συγγραφέας: Κοσμόπουλος, Άρης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2007
285. Μετάπτωση από κλασσικές σε αντικειμενοστραφείς μεθοδολολογίες ανάλυσης
Συγγραφέας: Μανίκας, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-1996
286. Παράλληλη προσομοίωση συστολικής συμπύκνωσης αραιών πινάκων και συμβολική αναπαράσταση συστολικών υπολογισμών στο χώρο
Συγγραφέας: Μπάρτζη, Αναστασία Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-1997
287. Αξιολόγηση των εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου από την επιχείρηση προς τον καταναλωτή : η ελληνική περίπτωση στο internet
Συγγραφέας: Παπαζαφειροπούλου, Αναστασία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1997
288. Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος υποστήριξης επιλογής αντιμέτρων CRAMM
Συγγραφέας: Παπαδημητρίου, Βασίλειος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-1998
289. Διαθεσιμότητα πληροφοριών: εννοιολογική θεμελίωση και ανάλυση
Συγγραφέας: Τρύφωνας, Θεόδωρος Α.
Ημερομηνία: 12-1997
290. Δημιουργία συστήματος ελέγχου προγραμμάτων
Συγγραφέας: Σιουγλέ, Ευφροσύνη Σ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-1998
291. Έλεγχος χρονικής ακεραιότητας multimedia εφαρμογών
Συγγραφέας: Τσερκέζογλου, Σταύρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-1999
292. Μελέτη των υπηρεσιών που εξαρτώνται από την τοποθεσία και υλοποίηση μιας πρότυπης υπηρεσίας για το χώρο του κινητού μάρκετινγκ
Συγγραφέας: Βερβερίδης, Χριστόφορος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2002
293. Υιοθέτηση συστημάτων διαχείρισης των επιχειρηματικών πόρων από επιχειρήσεις στην Ελλάδα : κίνητρα, πρακτικές και διαπιστώσεις
Συγγραφέας: Μπορώτης, Σπυρίδων
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2002
294. Ασφάλεια σε υπηρεσίες διαδικτύου βασισμένες σε XML
Συγγραφέας: Ανδρικόπουλος, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2002
295. Μεταγλωττιστής κανονικών εκφράσεων σε java bytecodes
Συγγραφέας: Καράκοιδας, Βασίλειος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2004
296. Αναζήτηση δικτυακών υπηρεσιών με βάση το ερμηνευτικό περιβάλλον
Συγγραφέας: Ραχούτης, Αθανάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2004
297. Οντολογίες για σημασιολογική αναζήτηση υπηρεσιών
Συγγραφέας: Κρητικού, Καλλιόπη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2004
298. Μέτρηση συνέπειας στον πηγαίο κώδικα προγραμμάτων
Συγγραφέας: Ζερβουδάκης, Μιχάλης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2004
299. Διαχείριση κατανεμημένης εκτέλεσης εφαρμογών σε υπολογιστικά πλέγματα. Τα περιβάλλοντα "Sun One Grid Engine" & "Globus Toolkit"
Συγγραφέας: Κουτουμάνος, Ευάγγελος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2004
300. Ο ρόλος της πληροφορίας στην αποδοτική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας
Συγγραφέας: Κελεπούρης, Θωμάς
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »