241. Συσχέτιση αξιοπιστίας και ελέγχου λογισμικού
Author: Τζαβάρας, Αθανάσιος Ι.
Format: pdf
Date: 01-1998
242. Applying personalization techniques in the context of digital interactive TV
Author: Παπαεμμανουήλ, Όλγα
Format: pdf
Date: 02-2001
243. Ηλεκτρονικές υπογραφές και διαπίστευση παροχών υπηρεσιών πιστοποίησης
Author: Γροντάς, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 02-2002
244. Ασφάλεια ασύρματων τοπικών δικτύων IEEE 802.11 και εφαρμογών
Author: Αναγνωστόπουλος, Θεόδωρος
Format: pdf
Date: 02-2003
245. Διαχείριση γνώσης και μάθηση
Author: Πατίδης, Ηλίας
Format: pdf
Date: 03-2004
246. Η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων στο benchmarking
Author: Μπλάνας, Απόστολος
Format: pdf
Date: 02-2004
247. Αποτύπωση απαιτήσεων ασφάλειας και ιδιωτικότητας Ad-hoc δικτύων
Author: Παπαγιαννακόπουλος, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 12-2004
248. Ισχύς στη διαχείριση ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων : διερευνητική μελέτη
Author: Φράγκος, Χρήστος
Format: pdf
Date: 12-2004
249. Αποτελεσματική πρόβλεψη και αναπλήρωση στο πλαίσιο της πρακτικής CRP/VMI
Author: Πίτσα, Βασιλική
Format: pdf
Date: 02-2005
250. Σύγχρονες τεχνολογίες φωνητικών υπηρεσιών
Author: Μανδαλάς, Κυριάκος
Format: pdf
Date: 03-2005
251. Κατηγοριοποίηση και αξιολόγηση εφαρμογών συλλογής και ανάλυσης δεδομένων χρήσης του παγκόσμιου ιστού
Author: Κοτταρίδη, Κλημεντία
Format: pdf
Date: 01-2005
252. Οικονομική ανάλυση των επενδύσεων σε τεχνολογίες πληροφοριών (ΙΤ Investment) στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης : διερεύνηση της συνολικής συμβολής τους στην ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα καθώς και επιμέρους επιδράσεων
Author: Παπακωνσταντίνου, Σωτήριος
Format: pdf
Date: 03-2005
253. Εξατομίκευση υπηρεσιών,περιεχομένου και λειτουργικότητας μηχανών αναζήτησης στις απαιτήσεις των εμπλεκόμενων χρηστών
Author: Ματσούκας, Θεοφάνης
Format: pdf
Date: 01-2005
254. Ασφάλεια στην ασύρματη πολυεκπομπή με κινητούς χρήστες
Author: Παπαγεωργίου, Σπύρος
Format: pdf
Date: 06-2005
255. Τεχνολογίες εξισορρόπησης φορτίου σε περιβάλλον ανοιχτού κώδικα
Author: Δουκάκης, Ευάγγελος
Format: pdf
Date: 02-2006
256. Ανάκτηση πληροφορίας με οντολογίες
Author: Σταυρουλάκης, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 07-2005
257. Εξοικονόμηση εκπεμπόμενης ισχύος στην υπηρεσία MBMS
Author: Τσακανίκας, Βασίλειος Δ.
Format: pdf
Date: 02-2007
258. Εύρεση και υλοποίηση αλγόριθμου συσταδοποίησης ημι-εποπτευόμενης μάθησης για διαχείριση δεδομένων πολλών διαστάσεων με βάση περιορισμούς χρηστών και κριτήρια ποιότητας
Author: Αντωνοπούλου, Μαρία
Format: pdf
Date: 06-2007
259. Ευρείας κλίμακας περιαγωγή σε ασύρματα τοπικά δίκτυα : αρχιτεκτονική & αποτίμηση
Author: Δημόπουλος, Ευστράτιος Γ.
Format: pdf
Date: 06-2007
260. Προδιαγραφές εντοπισμού του spit σε υποδομές VoIP
Author: Λιώσης, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 02-2007

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »