1. Αναγνώριση και κατάταξη ονομάτων οντοτήτων σε ελληνικά κείμενα με χρήση μηχανών διανυσμάτων υποστήριξης
Author: Βασιλάκος, Ξενοφών
Format: pdf
Date: 01-02-2014
2. Χρόνοι διακοπής και αποτίμηση τίτλων αμερικανικού τύπου
Author: Ποντίκη, Κωνσταντίνα-Ελένη
3. Ιστότοπος συλλόγου με δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης
Author: Γκότσης, Εμμανουήλ
Format: pdf
Date: 02-2012
4. Μελέτη και ανάλυση των τάσεων στο ελεύθερο λογισμικό/λογισμικό ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στην Ελλάδα
Author: Συνανίδης, Θεόδωρος
Format: pdf
Date: 02-2011
5. Ανάπτυξη μεθόδου εύρεσης λογικών αδυναμιών στις δοκιμές διείσδυσης
Author: Στεργιόπουλος, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 10-2010
6. Εξαγωγή χαρακτηριστικών όρων και κατασκευή προφίλ χρήστη με χρήση δυναμικής συλλογής κειμένων για εξατομίκευση περιεχομένου στον παγκόσμιο ιστό
Author: Στεφανάτος, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 02-2011
7. Ανάπτυξη στεγανογραφικής εφαρμογής σε αρχεία βίντεο υψηλής ανάλυσης
Author: Πιτροπάκης, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 02-2011
8. Αναδόμηση κώδικα με πρότυπα σχεδίασης
Author: Χριστοπούλου, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 2011
9. Αποτίμηση των τεχνικών, οικονομικών και κανονιστικών εξελίξεων στους συγκλίνοντες τομείς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των βιομηχανιών οπτικοακουστικών μέσων και περιεχομένου
Author: Ανδρικοπούλου, Φωτεινή
Format: pdf
Date: 02-2013
10. Αξιολόγηση εργαλείων σημασιολογικής επισημείωσης
Author: Αφιοντζή, Ελένη
Format: pdf
Date: 02-2013
11. Privacy by Design και η τεχνολογική διάσταση της προστασίας προσωπικών πληροφοριών στο σχέδιο κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Author: Αζά, Θεογνωσία
Format: pdf
Date: 02-2013
12. Επισκόπηση υπηρεσιών και εφαρμογών εκτελούμενων στο νέφος και των χαρακτηριστικών τους
Author: Παπαδόπουλος, Χρίστος
Format: pdf
Date: 02-2013
13. Κατάταξη εκφωνημάτων προφορικών διαλόγων
Author: Μπατιστάτος, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 02-2013
14. Υλοποίηση ενός αναλυτή ροής δεδομένων για Java προγράμματα
Author: Σιδηρόπουλος, Κων/νος
Format: pdf
Date: 09-2013
15. An investigation of customer attrition at an SME multinational operative company (OPCO) from a CRM core business process perspective
Author: Sofias, Yannis
Format: pdf
Date: 10-2006
16. Επιχειρησιακή εθιμοτυπία : σύγκριση του ελληνικού υποδείγματος με το ευρωπαϊκό
Author: Μπαλάσης, Ανδρέας
Format: pdf
Date: 2005
17. Franchising για αλυσίδα καταστημάτων με αντικείμενο επιδιορθώσεις και καθαρισμός ενδυμάτων/λοιπών αντικειμένων
Author: Κωστάκος, Μιχάλης
Format: pdf
Date: 10-2002
18. Η αγοραστική συμπεριφορά των επενδυτών αμοιβαίων κεφαλαίων
Author: Φραγκουλόπουλος, Μάρκος
Format: pdf
Date: 12-2002
19. Διαδικασία προσλήψεων - αξιολόγηση της απόδοσης - πολιτική αμοιβών στην ΞΥΝΟΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.
Author: Χατζάτογλου, Βασίλης Σ.
Format: pdf
Date: 09-2000
20. Διαχείριση κινδύνων σε καθεστώς συγχωνεύσεων τραπεζών
Author: Μανδάλης, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 1998-2000

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »