81. Διαχρονική εξέλιξη δεικτών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσια - Γενικά Λύκεια) στην Ελλάδα την περίοδο 1976-2001
Συγγραφέας: Παυλόπουλος, Φώτης Χαρ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2002
82. Στατιστική ανάλυση κλινικών και εργαστηριακών δεδομένων ασθενών με καρκίνο του στομάχου
Συγγραφέας: Στρίγκου, Σοφία Σ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2002
83. Η μη απάντηση στην έρευνα εργατικού δυναμικού. Επιπτώσεις πλήθους των οικονομικών μεταναστών και μέθοδοι αντιμετώπισης του προβλήματος
Συγγραφέας: Ζαχαρίου, Στέλιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2002
84. Γαμηλιότητα στην Ελλάδα (1975-1998)
Συγγραφέας: Διονυσοπούλου, Λεμονιά Θεοφ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2002
85. Συμβολή στη μελέτη της απόδοσης των τελειόφοιτων μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: ανάλυση χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων τους με τη χρήση στατιστικών μεθόδων
Συγγραφέας: Μπούρας, Αντώνιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2003
86. Στατιστικός ποιοτικός έλεγχος στο πόσιμο νερό του Δήμου Λαμίας
Συγγραφέας: Γενιτσαρόπουλος, Χρήστος Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2003
87. Το πορτραίτο ενός οδηγού
Συγγραφέας: Λουλουδάκης, Εμμανουήλ
Μορφή: pdf
88. Οι δείκτες εκπαίδευσης του οργανισμού οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.)
Συγγραφέας: Τσολάκου, Ευανθία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2003
89. Στατιστικές μέθοδοι στην ανάλυση μουσικών έργων
Συγγραφέας: Κουρμπέτης, Κωνσταντίνος Νικηφ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2003
90. Ανδρική και γυναικεία θνησιμότητα: ομοιότητες και διαφορές
Συγγραφέας: Κοσσιέρη, Ευαγγελία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2003
91. Εκτίμηση των επιπέδων θνησιμότητας του πληθυσμού των μεγάλων ηλικιών
Συγγραφέας: Κεχαγιά, Κωνσταντίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2003
92. Η διδιάστατη κανονική κατανομή
Συγγραφέας: Παππάς, Αθανάσιος Δημ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2003
93. Στατιστική ανάλυση της βαθμολογίας των μαθητών της Γ΄Λυκείου, για τα Ενιαία Λύκεια του νομού Αργολίδας, τη σχολική περίοδο 2001-2002
Συγγραφέας: Τερζόπουλος, Χρήστος Χαρ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2003
94. Στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων των πανελληνίων εξετάσεων 2001
Συγγραφέας: Κατωπόδης, Ιωάννης Κων.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2003
95. Μελέτη των επιδόσεων και των αποκλίσεων στη βαθμολογία των μαθητών της Γ΄Λυκείου για τα σχολικά έτη 2000-2001 και 2001-2002 για την περιοχή του 5ου γραφείου της Γ΄Διεύθυνσης Αθήνας
Συγγραφέας: Βαμβακίδης, Δημήτριος Νικ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2003
96. Υποχρεωτική εκπαίδευση: τύπος σχολείου και επίδοση μαθητών στο Ν. Μεσσηνίας
Συγγραφέας: Οικονομόπουλος, Δημήτριος Ιωάννη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2004
97. Γραμμικές στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις οδηγούμενες από σύνθετες διαδικασίες Poisson
Συγγραφέας: Τσίχλη, Μαρία Γεωργίου
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 04-2004
98. Ευστάθεια συνταξιοδοτικών ταμείων καθορισμένης παροχής όπου τα αναλογιστικά κέρδη/ζημίες επιμερίζονται και οι αποδόσεις από την επένδυση των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου ακολοθούν αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα πρώτης τάξεως
Συγγραφέας: Σκοπελίτης, Εμμανουήλ Φ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
99. Τεχνικές ανάλυσης εκπαιδευτικών δεδομένων για την αξιολόγηση καινοτόμων αναλυτικών προγραμμάτων στην προσχολική εκπαίδευση
Συγγραφέας: Γουργιώτου, Ευθυμία Αν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2005
100. Ανάλυση και πρόβλεψη των τροχαίων ατυχημάτων της Ελλάδας
Συγγραφέας: Βλαχόπουλος, Νικόλαος Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2005

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »