441. Τα επαγγελματικά ταμεία στην Ευρώπη και οι επενδύσεις τους
Συγγραφέας: Υψηλού, Ελένη Σ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2015
442. Modelling of interest rates using the Health - Jarro - Morton equations with applications in portfolio theory
Συγγραφέας: Gkermani, Sotiraki
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2015
443. Επιπτώσεις του ενιαίου φόρου και άλλες προτάσεις για την κατοικία - Εφαρμογές των GIS στην Ελλάδα και το εξωτερικό - Οικονομοτεχνική μελέτη εκτίμησης κατοικίας
Συγγραφέας: Σκλιβάγκος, Άγγελος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2012
444. MCMC estimation of Poisson Bivariate Integer-Valued Autoregressive time series models
Συγγραφέας: Sofronas, Georgios
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2012
445. Υποδείγματα μεταβαλλόμενης δεσμευμένης διακύμανσης και μέτρα κινδύνου χρηματοοικονομικών στοιχείων
Συγγραφέας: Ατζαράκης, Νικόλαος Παύλου
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2010
446. Διερεύνηση της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και η χρησιμότητα των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών στο χωρικό προσδιορισμό τους
Συγγραφέας: Δημητριάδη, Κατερίνα Φιλ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2010
447. Η ανάλυση επιβίωσης ως εργαλείο ελέγχου και αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Συγγραφέας: Μακρής, Αλέξανδρος Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2013
448. Επιθετική συμπεριφορά και σχολικός εκφοβισμός στην πρωτοβάθμια εκπάιδευση : θεωρία και έρευνα
Συγγραφέας: Μπανάκος, Λεωνίδας Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2014
449. Η εφαρμογή της μεθόδου 6σ (six sigma) σε τηλεπικοινωνιακό οργανισμό
Συγγραφέας: Αυγουστάτος, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2014
450. Συγκριτική μελέτη σωματομετρικών χαρακτηριστικών νεαρών χορευτριών
Συγγραφέας: Οικονόμου, Ελευθερία Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2014
451. Εισαγωγή στη θεωρία παιγνίων
Συγγραφέας: Αθανασίου, Αθανάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2015
452. Μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση πλάνων βραχυθεραπείας με ραδιοβιολογικούς παράγοντες
Συγγραφέας: Σαχπαζίδης, Ηλίας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2014
453. Α΄μέρος: Η ακίνητη περιουσία και η οικονομική κρίση: μια ευκαιρία για αστική επιστροφή και πολιτική εξυγίανση στην Ισπανία. Β΄μέρος: Εκτίμηση μεζονέτας Α & Β ορόφου στην περιοχή του Υμηττού. Γ΄μέρος: αναζήτηση ακινήτων (κατοικιών & επαγγελματικών χώρων) με τη χρήση του προγράμματος ArcMap
Συγγραφέας: Γεωργάκη, Βασιλική Βασιλείου
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2014
454. Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (εισαγωγή στο GIS & Case studies) - Κύκλοι ακίνητης περιουσίας (μετάφραση κειμένου) - Εκτίμηση ακινήτου στην περιοχή της Μαλεσίνας
Συγγραφέας: Μούτσιος, Δημήτριος Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2014
455. Εφαρμογή του Solvency II σε εταιρία γενικών ασφαλίσεων - αντασφάλιση και περιθώριο φερεγγυότητας: έρευνα χαρτοφυλακίου με εφαρμογή QIS 5 και αλλαγή αντασφαλιστικής σύμβασης
Συγγραφέας: Σαρρή, Αλεξία Στ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 08-2014
456. Seasonality of births in Greece : monthly and daily seasonality in Greece and the change of the observed patterns
Συγγραφέας: Soulios, Asterios C.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2015
457. Τιμολόγηση ασφάλισης αυτοκινήτων με χρήση γενικευμένων γραμμικών μοντέλων βασιζόμενη στην ιστορικότητα των δεδομένων
Συγγραφέας: Παπαδόπουλος, Σπυρίδων Δημητρίου
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2014
458. Αξιολόγηση αλβουμινουρικού λόγου σε ασθενείς μονάδος εντατικής θεραπείας
Συγγραφέας: Ζερβάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 11-2014
459. Ποσοτικές μέθοδοι για τη λήψη αποφάσεων σε ιατρικά προβλήματα
Συγγραφέας: Φαρμάκης, Γεώργιος Κωνσταντίνου
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2014
460. Στατιστικές μέθοδοι χρηματαγοράς
Συγγραφέας: Αλμπάνη, Ελένη Δ.
Μορφή: pdf

Σελίδες:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »