361. Εισαγωγή στην ανάλυση επιβίωσης
Συγγραφέας: Αλεξανδροπούλου, Δήμητρα - Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2015
362. Λήψη αποφάσεων στη διαχείριση ενός καταστήματος δικαιοχρησίας που προσφέρει τηλεπικοινωνιακά προϊόντα και συμβουλευτικές υπηρεσίες για κινητή, ευρυζωνική και σταθερή τηλεφωνία
Συγγραφέας: Τσινάρη, Βικτωρία Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2011
363. Στατιστικές μέθοδοι στην κτηματαγορά
Συγγραφέας: Χριστοδούλου, Αγαμέμνων
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2011
364. Η σχολική εργασία στο σπίτι στην Α/θμια εκπαίδευση: πιλοτική στατιστική έρευνα
Συγγραφέας: Αρχοντάκης, Γιώργος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2011
365. Στατιστικές μέθοδοι στην κτηματαγορά
Συγγραφέας: Ντούλας, Στέφανος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 04-2011
366. Portfolio optimization using coherent risk measures : the case of conditional value at risk
Συγγραφέας: Perdikouri, Eleni P.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2011
367. Ανάλυση χαρτοφυλακίου ασφαλισμένων οδηγών
Συγγραφέας: Καρδιασμένος, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 04-2011
368. Εκτίμηση αξίας διαμερίσματος
Συγγραφέας: Καραγκούνης, Σπυρίδων
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2010
369. Clustering validation techniques on microarray data
Συγγραφέας: Παπαγιαννακοπούλου, Χρυσάνθη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2011
370. Δαπάνες εκπαίδευσης και δείκτης τιμών καταναλωτή στην περίοδο 1980-2010
Συγγραφέας: Κοιλάκου, Ξανθίππη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2011
371. Γονική συμμετοχή στην εκπαίδευση σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο γονέων PISA 2012
Συγγραφέας: Τζιόλας, Κωνσταντίνος Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2015
372. Η θεωρία των παιγνίων ως στρατηγική σκέψη στο ανταγωνιστικό περιβάλλον των διεθνών σχέσεων
Συγγραφέας: Δενιόζος, Νικόλαος Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2015
373. Control charts and their applications in finance
Συγγραφέας: Agrafioti, Paraskevi Chr.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2012
374. Τιμολόγηση και χρήση παραγώγων προϊόντων σε συναλλαγματικές ισοτιμίες
Συγγραφέας: Μπάντου, Ελένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2011
375. Ασφαλιστικές απάτες στις ασφαλίσεις ζωής
Συγγραφέας: Κουβαρδάς, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 04-2011
376. Παράγοντες που σχετίζονται με τη γέννηση λιποβαρών νεογνών
Συγγραφέας: Πανοπούλου, Ευφροσύνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2011
377. Παραγοντική ανάλυση και ανάλυση κατά συστάδες σε δείγμα δεδομένων που αφορούν την ανακύκλωση
Συγγραφέας: Κονιστή, Βασιλική Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2011
378. Ανάλυση ομαδικής ασφάλισης στην ελληνική αγορά
Συγγραφέας: Παπαδάκη, Ιωάννα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 04-2011
379. Διαχρονική εξέλιξη δεικτών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης την περίοδο 1985-2009
Συγγραφέας: Παπανικολάου, Νικολέττα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2011
380. Μερικά ντετερμινιστικά και στοχαστικά μοντέλα για έλεγχο αποθεμάτων και εφαρμογή αυτών σε συγκεκριμένα παραδείγματα
Συγγραφέας: Ρουμπέας, Χαράλαμπος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2011

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »