321. Αποθεματοποίηση ζημιών
Author: Βαλαβάνης, Σπυρίδων
Format: pdf
Date: 01-2011
322. Το Ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο από την οπτική των συστημάτων υγείας και την ανάλυση των δαπανών υγείας
Author: Καρούσου, Παναγιώτα
Format: pdf
Date: 04-201
323. Ελληνικοί περιφερειακοί πίνακες επιβίωσης και ειδικοί περιφερειακοί πίνακες επιβίωσης κατά αιτία θανάτου 1991 και 2001
Author: Βούλγαρης, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 05-2011
324. Ανάλυση δημοσιονομικού ελλείματος κατά ESA-95 στις χώρες του Ευρωπαϊκού νότου
Author: Σπύρου, Αλέξιος
Format: pdf
Date: 05-2011
325. Οι δείκτες τιμών κατοικιών ως ενδείξεις οικονομικής ευρωστίας
Author: Γρατσία, Στέλλα
Format: pdf
Date: 01-2011
326. Μετά-ανάλυση : σχεδιασμός, αξιολόγηση, συνδυασμός και αναφορά
Author: Σταθάκου, Ελένη Ιωάν.
Format: pdf
Date: 04-2011
327. Προγραμματισμό σε μη παραμετρικούς ελέγχους
Author: Γαρυφάλλου, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 02-2011
328. Pricing options with Black - Scholes model and applications in Athens derivatives exchange
Author: Toumpakaris, Nikolaos
Format: pdf
Date: 10-2011
329. Γραπτοί διαγωνισμοί ΑΣΕΠ μαθηματικών 2002, 2004, 2006 και 2008 : στατιστική επεξεργασία
Author: Μάλλιαρης, Χρήστος
Format: pdf
Date: 03-2011
330. Στατιστικές μέθοδοι στην κτηματαγορά
Author: Καλαμπαλίκης, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 01-2011
331. Εκθετική οικογένεια κατανομών
Author: Μπούτσκου, Λεμονιά
Format: pdf
Date: 10-2011
332. Ο τρίτος πυλώνας συνταξιοδότησης - Bancassurance
Author: Χειμαριώτη, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 09-2011
333. Βασικές τεχνικές μέτρησης πιστωτικού κινδύνου: λογιστική παλινδρόμηση - διαχωριστική ανάλυση. Θεωρία - εφαρμογή
Author: Τούντας, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 09-2011
334. Πιστωτικός κίνδυνος στα στεγαστικά δάνεια στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο
Author: Χουδαβερδής, Γεώργιος - Ιορδάνης
Format: pdf
Date: 09-2011
335. Άγχος και σύνδρομο επαγγελματκής εξουθένωσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Author: Βασιλά, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 04-2012
336. Μαρκοβιανά μοντέλα αποφάσεων και εφαρμογές σε προβλήματα βέλτιστης συντήρησης-αντικατάστασης
Author: Νανάκης, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 09-2011
337. Ο δυναμικός προγραμματισμός και το θεώρημα Hamilton Jacobi Bellman
Author: Γαϊτζή, Ελένη
Format: pdf
Date: 02-2012
338. Έκθεση εκτίμησης διαμερίσματος-Εύρεση του βέλτιστου ακινήτου με τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS)
Author: Σάλτη, Ρεβέκκα
Format: pdf
Date: 02-2012
339. Στατιστικές μέθοδοι ταξινόμησης πιστοληπτικής ικανότητας
Author: Κεκάτου, Ευθαλία
Format: pdf
Date: 07-2012
340. Value at risk
Author: Μαραγιάννη, Κωνσταντίνα
Format: pdf
Date: 04-2012

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »