81. Ψηφιακός μετασχηματισμός στις επιχειρήσεις: πρακτική άσκηση στη NESTLÉ HELLAS SA
Author: Μιχαηλίδη, Ιλιάνα
Date: 2019
82. Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001: πρακτική άσκηση στην επιχείρηση Nordia Α.Ε.
Author: Χαρμπίλας, Ηλίας
Date: 02/19/2019
83. Καινοτομία και οικονομική κρίση: ΚΟΡΡΕΣ & APIVITA
Author: Παπαδοπούλου, Παναγιώτα
84. Στρατηγικές αναδιάρθρωσης στην Ελλάδα της κρίσης: αγρο-διατροφικός κλάδος και τουρισμός
Author: Πατσάκη, Μαρία
Date: 02/06/2019
85. Πρακτική άσκηση στον όμιλο Navios Shipmanagemet
Author: Καράμαλη, Μαρία
Date: 2019
86. Big data and strategy: the effect of data-driven culture on performance
Author: Μακρινός, Αντώνιος
Date: 06/26/2019
87. Ανάλυση δεδομένων παραπόνων πελατών ελληνικής τράπεζας με χρήση τεχνικών τεχνολογίας φυσικής γλώσσας
Author: Κατσαδάκη, Ειρήνη
Date: 02/21/2019
88. Σχεδιασμός στρατηγικής μάρκετινγκ με στόχο την επίτευξη Omni-Channel προσέγγισης του καταναλωτή
Author: Χροναίος, Νικόλαος
Date: 11/02/2018
89. Emotions as implicit ratings through music stimuli: synchronization of preferences and physiological responses
Author: Κόλιας, Ευάγγελος, Kolias, Evangelos
Date: 2019
90. Πιστωτικός έλεγχος του Ομίλου ΟΠΑΠ
Author: Πακτίτης, Ιωάννης
Date: 02/20/2019
91. Πρακτική άσκηση στον όμιλο ΕΛΤΡΑΚ
Author: Λεμονίδης, Αλέξανδρος
Date: 09/01/2019
92. Πρακτική άσκηση στην εταιρεία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. του Ομίλου VODAFONE
Author: Ξαγοράρη, Αναστασία
Date: 02/01/2019
93. ERP systems & Industry 4.0: transformation
Author: Kassis, Petros, Κάσσης, Πέτρος
94. Ανάλυση δεδομένων και αυτοματοποιημένες μέθοδοι για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση ψευδών ειδήσεων στο διαδίκτυο
Author: Μουμτζής, Βασίλειος
Date: 11/13/2019
95. Θεωρητική τεκμηρίωση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για τη χρήση τους στην αυτόματη αναγνώριση και κατάταξη παραστατικών
Author: Νεστερούλης, Μιχαήλ
Date: 2019
96. Πρακτική άσκηση στον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη
Author: Καλαβρός, Ιωάννης
Date: 01/21/2019
97. Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Πόρων (E.R.P.): η περίπτωση της SAP
Author: Σταθοπούλου, Άννα
Date: 05/23/2019
98. Πρακτική άσκηση στην επιχείρηση Νταταβερς Ε.Π.Ε.
Author: Περράκης, Γεώργιος
Date: 2019
99. Οργάνωση και απόδοση ομάδων ανάπτυξης λογισμικού σε Agile περιβάλλον
Author: Καλαντζέα, Ιωάννα-Λακραμιοάρα
Date: 11/11/2019
100. Ανάλυση δεδομένων για την αφοσίωση και την αξία πελατών σε προωθητικούς διαγωνισμούς μέσω SMS
Author: Συναδινός, Αλέξανδρος
Date: 12/07/2018

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »