481. Η επίδραση της αμφιδέξιας ηγεσίας στην αυτοαποτελεσματικότητα και την πρόθεση αποχώρησης εργαζομένων
Συγγραφέας: Κόλλια, Αμαλία
Ημερομηνία: 31-01-2023
482. Διoικώντας απoτελεσματικά τη γενιά Ζ σε συνθήκες oργανωσιακής αλλαγής. Η επίδραση των αξιών των Zoomers και της ανατρoφoδότησης στην εκτίμηση της αλλαγής και στη συμμετoχή σε αυτή
Συγγραφέας: Αντωνίου, Βασιλική
Ημερομηνία: 31-01-2023
483. Ευημερία του εργαζομένου: η μελέτη ατομικών και οργανωσιακών παραγόντων που την επηρεάζουν
Συγγραφέας: Τσιλιού, Μελίνα
Ημερομηνία: 31-01-2023
484. Ισορροπία προσωπικής-εργασιακής ζωή και εξουθένωση εργαζομένων, κατά την πανδημία του Covid-19. Τα μέτρα που εφάρμοσαν οι επιχειρήσεις, οι στάσεις των εργαζομένων και ποιο θα είναι το μέλλον
Συγγραφέας: Παγκράτη, Νίκη-Αναστασία
Ημερομηνία: 31-01-2023
485. Ευημερία, ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής και ευελιξία στην εργασία: η επίδρασή τους στην εργασιακή ικανοποίηση και απόδοση στη μετα-COVID-19 περίοδο
Συγγραφέας: Μπρέγιαννη, Σταυρούλα
Ημερομηνία: 31-01-2023
486. Διαπραγματεύσεις στον εργασιακό χώρο: σύνδεση με χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και δημογραφικά στοιχεία
Συγγραφέας: Μάναλη, Ευαγγελία
Ημερομηνία: 31-01-2023
487. Διερεύνηση του ανθρώπινου παράγοντα ως κριτήριο ποιότητας του B Corporation Certification σε στελέχη διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα.
Συγγραφέας: Φλακ, Μαγκνταλένα-Κορνέλια
Ημερομηνία: 31-01-2023
488. Η επωνυμία εργοδότη (employer branding) και η επίδραση της στη δέσμευση και τη διακράτηση των εργαζομένων, κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 και μετά αυτής
Συγγραφέας: Καλκάνη, Παναγιώτα
Ημερομηνία: 31-01-2023
489. Η επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης και της μετασχηματιστικής ηγεσίας που ασκούν τα ανώτερα-ανώτατα στελέχη στην εργασιακή ικανοποίηση και δέσμευση των μελών της ομάδας τους
Συγγραφέας: Μπούτσικου, Νεφέλη-Δήμητρα
Ημερομηνία: 20-02-2023
490. Η επίδραση των συνολικών ανταμοιβών στις στάσεις των εργαζομένων
Συγγραφέας: Καπού, Eυαγγελία
Ημερομηνία: 31-01-2023
491. Η εργασιακή ευημερία και ικανοποίηση των εργαζομένων των ξενοδοχειακών μονάδων που προέρχονται από την παρεχόμενη από τον οργανισμό εκπαίδευσης πριν αλλά και έπειτα από την εμφάνιση της πανδημίας του Covid-19
Συγγραφέας: Πολυχρονάκη, Αθηνά-Μαρία
Ημερομηνία: 31-01-2023
492. Μελετώντας εργασιακές στάσεις και συμπεριφορές υπό το πρίσμα της οργανωσιακής αρετής, της οργανωσιακής στήριξης, της οργανωσιακής δικαιοσύνης και των κοινωνικών συγκρίσεων
Συγγραφέας: Εφραιμίδου, Ευδοξία
Ημερομηνία: 31-01-2023
493. Ψηφιακή συνέντευξη και αντιδράσεις των υποψηφίων
Συγγραφέας: Ντοϊλιάνη, Ελένη
Ημερομηνία: 31-01-2023
494. Ο ρόλος της αειφόρου διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στην εργασιακή δέσμευση και εργασιακή ικανοποίηση
Συγγραφέας: Παπαδοπούλου, Ανθούλα
Ημερομηνία: 31-01-2023
495. Διερευνώντας την ηγεσία σε περιόδους κρίσεων: ο ρόλος της εργασιακής δέσμευσης και ανθεκτικότητας
Συγγραφέας: Μπενέτου, Δήμητρα-Μαρία
Ημερομηνία: 28-02-2023
496. Ο ρόλος της διαπροσωπικής εμπιστοσύνης και της οργανωσιακής σιωπής στην οργανωσιακή δέσμευση και στην ικανοποίηση των εργαζομένων από την υβριδική εργασία
Συγγραφέας: Μποζιάρη, Ευθυμία
Ημερομηνία: 31-01-2023
497. Η πρόθεση παραίτησης των IT professionals στην ελληνική αγoρά: εκπλήρωση οικoνoμικών, κoινωνικo-συναισθηματικών και αναπτυξιακών υπoχρεώσεων, εργασιακή δέσμευση, εξισoρρόπηση επαγγελματικής και πρoσωπικής ζωής και εμπιστoσύνη στην ομάδα
Συγγραφέας: Σταυράκη, Μάλαμα
Ημερομηνία: 31-01-2023
498. Η επίδραση της χρήσης των τεστ γνωστικών ικανοτήτων, ως μέθοδος επιλογής, στις αντιδράσεις των υποψηφίων και ο ρόλος της απόδοσής τους
Συγγραφέας: Στρουγγάρης, Ζώης
Ημερομηνία: 31-01-2023
499. Παράγοντες που επηρεάζουν την προσαρμογή εκπατρισμένων στελεχών
Συγγραφέας: Αποστολίδου, Θεοπίστη
Ημερομηνία: 31-01-2023
500. Η επίδραση της ενσωμάτωσης στη χώρα φιλοξενίας και οι παράγοντες από τη χώρα καταγωγής στην πρόθεση για επαναπατρισμό
Συγγραφέας: Ρώτας, Μάριος
Ημερομηνία: 31-01-2023

Σελίδες:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »