421. Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση
Συγγραφέας: Κουτσοδήμου, Αγλαΐα
Ημερομηνία: 07/27/2022
422. Ποιότητα των θεσμών και προσέλκυση ξένων επενδύσεων
Συγγραφέας: Παπαευσταθίου, Σταματία
Ημερομηνία: 07/19/2022
423. Ανάλυση προβλημάτων δυσδιάστατης κοπής και εφαρμογή ευρετικών και μετευρετικών μεθόδων για την επίλυσή τους
Συγγραφέας: Γεωργακοπούλου, Χριστίνα
424. The effect of analytics on sports' industry
Συγγραφέας: Papadomarkakis, Georgios, Παπαδομαρκάκης, Γεώργιος
Ημερομηνία: 2022
425. Retail customer analytics: a framework for shopping missions identification and promotion effectiveness measurement
Συγγραφέας: Κριμπάς, Ευάγγελος
Ημερομηνία: 10/17/2022
426. Τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί στην Ελλάδα κατά την υιοθέτηση της τεχνολογίας της τεχνητής νοημοσύνης
Συγγραφέας: Χατζής, Παναγιώτης
Ημερομηνία: 10/17/2022
427. The adoption of digital wallets: a study at the intersection of technology use and personality drivers
Συγγραφέας: Χολιαστού, Γεωργία, Choliastou, Georgia
Ημερομηνία: 17-10-2022
428. Η επίδραση της υιοθέτησης των πληροφοριακών συστημάτων Enterprise Resource Planning (ERP) στην εταιρική βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα
Συγγραφέας: Τσατσαρής, Δημήτριος
Ημερομηνία: 10/17/2022
429. Προσομοίωση ουρών αναμονής και εφαρμογές σε τμήμα επειγόντων νοσοκομείου
Συγγραφέας: Φυτάλης, Γεώργιος
Ημερομηνία: 19-10-2022
430. Οι μέθοδοι ευέλικτης διαχείρισης έργου και η συσχέτιση τους με την απόδοση του έργου, την εργασιακή συμμετοχή και την εργασιακή ευεξία
Συγγραφέας: Βαΐου, Στυλιανός
Ημερομηνία: 30-09-2022
431. Πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων: μια εμπειρική θεωρητική προσέγγιση - βασικές μέθοδοι - χρήσεις και εφαρμογές
Συγγραφέας: Κούβελος, Ιωάννης
Ημερομηνία: 27-10-2022
432. Δημόσια πολιτική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης: Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ
Συγγραφέας: Κεβρεκίδη, Μικαέλα
Ημερομηνία: 30-10-2022
433. Στρατηγική ευθυγράμμιση πρακτικών ΔΑΔ στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής
Συγγραφέας: Mαργιώλη, Αναστασία
Ημερομηνία: 2022
434. Παράγοντες παρακίνησης στον δημόσιο τομέα
Συγγραφέας: Χρόνη, Αλεξάνδρα
Ημερομηνία: 10-11-2022
435. Διερεύνηση καινοτόμων εργασιακών συμπεριφορών εργαζομένων δημοσίου τομέα: μελέτη περίπτωσης Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Συγγραφέας: Παπαλοπούλου, Βαΐα
Ημερομηνία: 2022
436. Οικονομικά της Άμυνας: προσδιοριστικοί παράγοντες των στρατιωτικών/αμυντικών δαπανών των κρατών. Μια εμπειρική προσέγγιση
Συγγραφέας: Τσούνης, Ηλίας
Ημερομηνία: 10-11-2022
437. Μελέτη περίπτωσης κατασκευής ενός Azure data warehouse σε χρηματοοικονομικό οργανισμό: από τη θεωρία στην πράξη
Συγγραφέας: Μπιτζή, Αικατερίνη
Ημερομηνία: 31-07-2022
438. Διερεύνηση των παραγόντων που αλληλεπιδρούν στην εργασιακή ικανοποίηση και στην οργανωσιακή δέσμευση στο Δημόσιο Τομέα
Συγγραφέας: Λιόλιου, Σουλτάνα
Ημερομηνία: 31-10-2022
439. Η επίδραση της Covid-19 στις εισηγμένες εταιρείες ενέργειας στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Χατζηαναγνώστου, Ανδρέας
Ημερομηνία: 30-11-2022
440. Ανάλυση πωλήσεων ηλεκτρονικού φαρμακείου: τεχνικές εξόρυξης δεδομένων για πωλήσεις του δεύτερου εξαμήνου του 2021 σε συνεργασία με εταιρεία αναλύσεων
Συγγραφέας: Νάτση, Ελένη
Ημερομηνία: 30-09-2022

Σελίδες:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »