341. Η στρατηγική προσέλκυσης υποψηφίων που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί για την κάλυψη των τεχνολογικών τους αναγκών και οι τάσεις που διαμορφώνονται στο tech recruiting
Συγγραφέας: Ρεπούσης, Νικόλαος
Ημερομηνία: 2022
342. Οι αρνητικές επιδράσεις των εργασιακών συστημάτων υψηλής απόδοσης (HPWS) στις ελληνικές επχειρήσεις
Συγγραφέας: Γοργογιάννη, Μαρία
Ημερομηνία: 2022
343. Τηλεργασία και ομαδική απόδοση στους οργανισμούς: ο ρόλος της αντιλαμβανόμενης χρησιμότητας
Συγγραφέας: Καραγκούνη, Γεωργία-Λητώ
Ημερομηνία: 03/22/2022
344. Καινοτομία και ανθρώπινο δυναμικό στον δημόσιο τομέα
Συγγραφέας: Στράτου, Χρυσούλα
Ημερομηνία: 03/22/2022
345. Η διαμεσολάβηση της αποδοχής της αλλαγής για την ενίσχυση της αντιλαμβανόμενης προσαρμοστικής απόδοσης των εργαζομένων στο υβριδικό μοντέλο εργασίας
Συγγραφέας: Περίκου, Άννα
Ημερομηνία: 2022
346. O ρόλος της οργανωσιακής σιωπής στην εργασιακή δέσμευση, στην εξουθένωση και στη σχεσιακή διαμόρφωση
Συγγραφέας: Μεσσαριτάκη, Χριστίνα
Ημερομηνία: 03/22/2022
347. Η επίδραση της εκπαίδευσης στη ψυχολογική ασφάλεια και την απασχολησιμότητα των εργαζομένων
Συγγραφέας: Κρίμπαλη, Φιλαρέτη- Μαρία
Ημερομηνία: 2022
348. Ψηφιακή συνέντευξη: η επίδραση της γενιάς & του σταδίου καριέρας στις αντιδράσεις των υποψηφίων & την οργανωσιακή ελκυστικότητα
Συγγραφέας: Παπαδοπούλου, Παναγιώτα
Ημερομηνία: 2022
349. Το φαινόμενο της τηλεργασίας: η εμπειρία των εργαζομένων, τα κριτήρια επιλογής τους και η οργανωσιακή υποστήριξη
Συγγραφέας: Βήχου, Εύκλεια
Ημερομηνία: 03/22/2022
350. Ηγεσία: κίνητρα, αυτοαποτελεσματικότητα και ανησυχίες
Συγγραφέας: Δημητρίου, Ελένη
Ημερομηνία: 2022
351. Ο ρόλος της πολιτισμικής νοημοσύνης (cultural intelligence - CQ) στην απόδοση των διεθνών στελεχών
Συγγραφέας: Μπίντα, Βιολέτα
Ημερομηνία: 2022
352. Χρήση big data στη διαδικασία προσέλκυσης και επιλογής υποψηφίων
Συγγραφέας: Καπετανίδου, Αγγελική
Ημερομηνία: 03/01/2022
353. Οργανωσιακή αρετή, ενσυνειδητότητα και ροή στο χώρο εργασίας. Η σχέση τους με τα εργασιακά αποτελέσματα (εργασιακή δέσμευση και συμπεριφορά εκτός ρόλου)
Συγγραφέας: Παπαδοπούλου, Παρθένα
Ημερομηνία: 2022
354. Η επίδραση της ηλεκτρονικής μετάδοσης πληροφοριών (eWOM) στην επωνυμία του εργοδότη (employer branding): η σημασία της απόκρισης της εταιρίας σε θετικά και αρνητικά σχόλια υποψηφίων
Συγγραφέας: Σακελλαρίου, Σοφία
Ημερομηνία: 03/22/2022
355. Intended & perceived HRM: η μελέτη του αεροπορικού κλάδου στην Ελλάδα με έμφαση στο τι σχεδιάζεται και τι γίνεται αντιληπτό
Συγγραφέας: Οικονομοπούλου, Ιωάννα
Ημερομηνία: 03/22/2022
356. Πολυμορφία στις επιχειρήσεις: εργαζόμενοι με μη εμφανείς αναπηρίες στην αφάνεια;
Συγγραφέας: Πετράτου, Μαριάνθη
Ημερομηνία: 03/22/2022
357. Μελετώντας τη χρήση των social networking sites από την πλευρά των υποψηφίων και της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
Συγγραφέας: Μανιουδάκη, Άννα-Μαρία
Ημερομηνία: 2022
358. Η ομαδική μάθηση στο χώρο εργασίας: η επίδραση ατομικών και οργανωσιακών παραγόντων
Συγγραφέας: Φατούρος, Ιωάννης
Ημερομηνία: 03/22/2022
359. Η απασχολησιμότητα και τα αποτελέσματά της σε ατομικό επίπεδο
Συγγραφέας: Χαλανούλη, Αγλαΐα-Αλεξάνδρα
Ημερομηνία: 03/22/2022
360. Πώς η πανδημία Covid-19 και η αντιλαμβανόμενη οργανωσιακή στήριξη διαμορφώνουν την εργασιακή ευημερία και εργασιακή απόδοση;
Συγγραφέας: Καλογιάννη, Μαρία
Ημερομηνία: 03/22/2022

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »