381. Λύση και εκκαθάριση ανώνυμων εταιρειών
Συγγραφέας: Γεροπούλου, Ευανθία
Ημερομηνία: 22-09-2016
382. Τιμολόγηση των αναβαλλόμενων φόρων
Συγγραφέας: Κεσισίδου, Άννα
Ημερομηνία: 15-07-2015
383. Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων εταιρειών εισηγμένων στον κατασκευαστικό κλαδο για τη συμμόρφωσή τους με το ΔΠΧΑ 8: Λειτουργικοί τομείς
Συγγραφέας: Άαρων, Ιωάννης
Ημερομηνία: 25-07-2016
384. Mergers and acquisitions in the telecommunications industry between 2001-2014: A study of abnormal returns and the factors that may affect them
Συγγραφέας: Αναστασόπουλος, Χρήστος
Ημερομηνία: 23-08-2016
385. Η επίδραση των λογιστικών στρεβλώσεων στην πρόβλεψη της μελλοντικής κερδοφορίας
Συγγραφέας: Αγγελίδου, Χρυσή
Ημερομηνία: 20-06-2018
386. Ασσύμετρη συμπεριφορά του κόστους και θεμελιώδης ανάλυση στις επιχειρήσεις του χρηματιστηρίου Αθηνών για την περίοδο 2006-2012
Συγγραφέας: Κατσούλας, Ιωάννης
Ημερομηνία: 22-06-2015
387. Η επίδραση της ελεγκτικής ποιότητας στη χειραγώγηση των λογιστικών κερδών: Η περίπτωση της Ελλάδος
Συγγραφέας: Τζαφέρη, Ελένη
Ημερομηνία: 23-11-2015
388. The effects of the accounting standards on financial reporting quality
Συγγραφέας: Χατζάτογλου, Χρήστος
Ημερομηνία: 23-11-2015
389. European banks systemic risk: A comparative study
Συγγραφέας: Πολυχρονοπούλου, Αλεξάνδρα
Ημερομηνία: 20-11-2015
390. Συναιτεριστικές τράπεζες στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Οικονομέας, Γεώργιος
Ημερομηνία: 22-06-2016
391. IFRS fair value measurements and accounting policy choise
Συγγραφέας: Πουπάλου, Βασιλική
Ημερομηνία: 20-09-2016
392. Η επίδραση της ρευστότητας των εταιρικών ομολόγων στις πραγματοποιηθείσες αποδόσεις τους
Συγγραφέας: Αναστασίου, Αικατερίνη
Ημερομηνία: 24-10-2016
393. Προσδιοριστικοί παράγοντες των επενδύσεων στις χώρες της Ευρωζώνης: Εμπειρική διερεύνηση της περιόδου 2002-2014
Συγγραφέας: Νεβσεχιρλίογλου, Χρήστος
Ημερομηνία: 22-10-2015
394. Are co-skewness and co-kurtosis factors priced? Evidence from the UK and Greek stock markets
Συγγραφέας: Stefou, Eleni
395. Η χειραγώγηση κερδών των ελληνικών εισηγμένων εταιριών αναλόγως του βαθμού οικογενειακής ιδιοκτησίας- Συγκριτική μελέτη του βαθμού χειραγώγησης πριν και μετά την κρίση
Συγγραφέας: Διαβολίτσης, Αλέξανδρος
Ημερομηνία: 23-10-2015
396. Αγορές ιδίων μετοχών στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Δρούσια, Αγγελική
Ημερομηνία: 23-06-2016
397. Implied volatility measures and future stock returns
Συγγραφέας: Αλεξίου, Νικόλαος
Ημερομηνία: 22-10-2014
398. Φορολογία κεφαλαίου: Πως επηρεάζει τις δυασυνοριακές επενδύσεις εντός της Ευρωζώνης
Συγγραφέας: Γιαννοπούλου, Αικατερίνη
Ημερομηνία: 22-06-2015
399. Προβλεπτική ικανότητα αναβαλλόμενων φόρων
Συγγραφέας: Αραβαντινός-Ρουσέλος, Γεράσιμος
Ημερομηνία: 23-06-2015
400. Earnings management bahavior Γαλλικών εισηγμένων εταιριών οι οποίες καταγράφουν ζημιές μετά από διαδοχικά έτη κερδοφορίας
Συγγραφέας: Δημητρίου-Γάκης, Γεώργιος
Ημερομηνία: 24-11-2014

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »