361. Η αντίδραση των τιμών των μετοχών στις εταιρικές ανακοινώσεις των Βρετανικών εταιριών για τη περίοδο 2005-2016
Συγγραφέας: Καρακαντή, Ερμιόνη - Ελένη
Ημερομηνία: 12-09-2016
362. Risk and return of firms under distress
Συγγραφέας: Παλαιολόγου, Αικατερίνη
Ημερομηνία: 23-11-2015
363. Variance risk premium & ευκαιρίες στην αγορά δικαιωμάτων
Συγγραφέας: Ματσαγγάνης, Γιάννης
Ημερομηνία: 23-11-2015
364. Βέλτιστη κατανομή πόρων και σύγκριση χαρτοφυλακίων στα πλαίσια διαχείρησης περιουσίας - υποχρεώσεων: εμπειρική ανάλυση με παραδοσιακά και εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία
Συγγραφέας: Τσάμης, Γεώργιος
Ημερομηνία: 22-07-2015
365. A risk-based explanation for size, value and momentum factors and conditional co-skewness in asset pricing
Συγγραφέας: Αλεξίου, Λυκούργος
Μορφή: 52 σ.
Ημερομηνία: 22-10-2014
366. Shipping portfolio: hedging expected risk in dry-bulk shipping with FFAs
Συγγραφέας: Παπαδόπουλος, Ελευθέριος
Ημερομηνία: 22-06-2015
367. Η κεφαλαιακή επάρκεια ως μέθοδος πρόβλεψης και αντιμετώπισης του πιστωτικού κινδύνου: μια έρευνα για τις τράπεζες των Η.Π.Α.
Συγγραφέας: Κατσουλάκης, Μενέλαος
Ημερομηνία: 2016
368. Financial risk management: Topics on bank's supervision and risk modeling
Συγγραφέας: Koutras, Vasileios
Ημερομηνία: 23-06-2014
369. Η ποιότητα ελέγχου και η χειραγώγηση δεδουλευμένων
Συγγραφέας: Δημάκα, Σπυριδούλα
Ημερομηνία: 23-11-2015
370. Value relevance of IFRS disclosures
Συγγραφέας: Γεωργούλης, Ιωάννης
371. Χρέος μειωμένης εξασφάλισης, τραπεζικός κινδυνος και εποπτεία τραπεζών
Συγγραφέας: Οικονόμου, Ειρηναίος
Ημερομηνία: 23-11-2015
372. Ποιότητα ελέγχου
Συγγραφέας: Μαραζώτης, Παναγιώτης
Ημερομηνία: 23-11-2015
373. Χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Φρέρη, Μαρία-Κυριακή
Ημερομηνία: 17-10-2013
374. The access to finance of small and medium sized enterprises in the euro area
Συγγραφέας: Andriakopoulos, K.A.
Ημερομηνία: 2015
375. Herding in stock prices: The case of Athens stock exchange
Συγγραφέας: Βασιλακόπουλος, Παναγιώτης
Ημερομηνία: 22-07-2013
376. Volatility spillover analysis between stock returns and exchange rate changes: The recovery from the two recent crises.
Συγγραφέας: Sakantanis, Stamatis
Ημερομηνία: 12-12-2014
377. Οι επιπτώσεις των επιμέρους συστατικών στοιχείων του ταμειακού τμήματος των καθαρών κερδών για την εκτίμηση της μελλοντικής κερδοφορίας
Συγγραφέας: Αναστασιάδης, Χρήστος
Ημερομηνία: 20-11-2014
378. Εφαρμογή υποδειγμάτων πρόβλεψης χρεοκοπίας
Συγγραφέας: Κυριοπούλου, Χριστίνα
Ημερομηνία: 20-11-2014
379. Η επίδραση της παρελθούσας απόδοσης του υποκείμενου τίτλου στην ισοδυναμία των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς και πώλησης.
Συγγραφέας: Μανούσος, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 18-07-2017
380. Σχέση μεταξύ λογιστικών-φορολογικών διαφορών(book tax differences) και μελλοντικών κερδών: Η περίπτωση των ελληνικών και χρηματοπιστωτικών εταιρειών πριν και μετά τη κρίση
Συγγραφέας: Ευσταθιάδης, Γεράσιμος
Ημερομηνία: 22-07-2016

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »