341. Τα κόστη και τα οφέλη της υιοθέτησης των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
Συγγραφέας: Τσούμπας, Χρήστος
342. Η ανίχνευση της παραποίησης οικονομικών καταστάσεων από τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές
Συγγραφέας: Λολίδης, Αναστάσιος
343. Η αντίδραση των επενδυτών σε ανακοινώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων
Συγγραφέας: Λογοθέτη, Πολυξένη
344. Χειραγώγηση κερδών και η επίδραση της χρηματοπιστωτικής κρίσης σε χώρες της Ευρώπης: στοιχεία από Ελλάδα, Ιταλία και Γαλλία
Συγγραφέας: Ρουμπελάκη, Νεκταρία
345. Ο ρόλος του συναισθήματος στον καθορισμό των CDS κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης
Συγγραφέας: Φώσκολου, Μαρία-Θηρεσία
346. Sector rotation in the US market, based on exploiting option information and implied volatility forecasting power
Συγγραφέας: Σταμίρης, Χρήστος
347. How significant is momentum in the dynamics of risk neutral distributions: evidence from the S&P500
Συγγραφέας: Αμπνούσι, Βαρτάν-Κεσίζ
348. Τι επηρεάζει τα spreads των κρατικών Credit Default Swaps (CDS) στις ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες
Συγγραφέας: Λαγουμιντζής, Νικόλαος
349. Χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων, ποιότητα λογιστικών καταστάσεων
Συγγραφέας: Κανελλοπούλου, Φωτούλα
350. Ο εσωτερικός έλεγχος στις ελληνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Τριμπόνια, Μαρίνα
351. Η ικανότητα εντοπισμού παραποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές
Συγγραφέας: Ποργιοπούλου, Αικατερίνη
352. Αγελαία συμπεριφορά σε χρηματοοικονομικές και επενδυτικές αγορές: ανάλυση βιβλιογραφίας και εμπειρική μελέτη στον δείκτη DAX30
Συγγραφέας: Κούρος, Κωνσταντίνος
353. Ο ρόλος των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων στην αποτίμηση μιας επιχείρησης
Συγγραφέας: Χαραλαμπάκη, Μαρία-Ειρήνη
354. Η επιλογή της παρουσίασης της κατάστασης συνολικών εσόδων στις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδιίου επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Μυλωνά, Ευαγγελία
355. Risk aversion coefficient estimation-Athens Stock Exchange
Συγγραφέας: Ρέντζη, Βασιλική
356. Εποχικότητα στους ναύλους των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (containerships)
Συγγραφέας: Μίχας, Χρήστος
357. Nέοι και παλιοί τρόποι στρατηγικής σκέψης
Συγγραφέας: Παπαχρήστου, Σταμάτης
358. Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον κλάδο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας
Συγγραφέας: Γυπαράκη, Ελένη
359. Επίδραση των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης στη χειραγώγηση κερδών μέσω δεδουλευμένων και πραγματικών μέσων: μελέτη περίπτωσης στις χώρες Γαλλία, Γερμανία και Ην. Βασίλειο
Συγγραφέας: Καραμανώλη, Αρετή
360. The impact of IFRS on investors
Συγγραφέας: Παναγιωτόπουλος, Αθανάσιος
Ημερομηνία: 16-11-2016

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »