301. Η αντίδραση της Αμερικάνικης αγοράς εταιρικών ομολόγων στις ανακοινώσεις τραπεζικού δανεισμού
Συγγραφέας: Βερβαινιώτης, Κωνσταντίνος
302. Η επίδραση της διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης στην κερδοφορία της επιχείρησης
Συγγραφέας: Βασματζή, Κωνσταντίνα
303. An examination of the Ricardian Equivalance worldwide; testing the connection between saving behavior and fiscal policies
Συγγραφέας: Papandrianos, Nikos
304. Παράγοντες που επηρεάζουν την προσφορά δανείων των τραπεζών: μια σύγκριση μεταξύ Ευρώπης και Ιαπωνίας
Συγγραφέας: Παλτατζίδης, Παναγιώτης
305. Το πληροφοριακό περιεχόμενο των ζημιών
Συγγραφέας: Χάντρι, Ελόνα
306. Αγελαία συμπεριφορά σε Ελλάδα και Γερμανία κατά τη διάρκεια της κρίσης (2007-2016)
Συγγραφέας: Πανούλη, Αγγελική
307. Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης: μελέτη της επίδρασης τους στην κερδοφορία και στη τιμή της μετοχής
Συγγραφέας: Γερακίτη, Μαρία
308. Αντιδράσεις επενδυτών σε ακραία γεγονότα της αγοράς: η περίπτωση χρηματιστηριακών και ενεργειακών χαρτοφυλακίων στις Η.Π.Α.
Συγγραφέας: Μπαλαγούρας, Σπυρίδων
309. Η αποτίμηση της αγοράς για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης που αναγνωρίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Συγγραφέας: Μικελοπούλου, Σοφία
310. Αιτίες και συνέπειες της βελτίωσης του πληροφοριακού περιβάλλοντος για ελληνικές επιχειρήσεις εισηγμένες στη χρηματιστηριακή αγορά την περίοδο 2005-2010
Συγγραφέας: Λυκούρη, Βικτώρια
311. Η επίδραση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης πάνω στα δεδουλευμένα και πραγματικά έσοδα των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου
Συγγραφέας: Πενταράκης, Κωνσταντίνος
312. Διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων των επιχειρηματικών επενδύσεων στις χώρες της Ευρωζώνης
Συγγραφέας: Κόττας, Φερδινάντος
313. Προσδιοριστικοί παράγοντες διακράτησης εταιρικών χρηματικών διαθεσίμων στις ΗΠΑ
Συγγραφέας: Χουσιαδά, Βάγια-Γεωργία
314. Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων με τον εναλλακτικό τρόπο για τις ναυτιλιακές εταιρείες του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης κατά τα ετη 2008-2016
Συγγραφέας: Ανδρικόπουλος, Δημήτριος
315. Exploring short-term herding behavior in the US Corporate Bond Market
Συγγραφέας: Katsarou, Aikaterini-Maria
316. Μελέτες περιπτώσεων διαφθοράς επιχειρήσεων: ανάλυση περιεχομένου των FCPA Enforcement Actions
Συγγραφέας: Μαυροματίδου, Δέσποινα
317. Earnings management: an analysis of opportunistic behavior, monitoring mechanism and financial distress
Συγγραφέας: Μαντέλος, Γεώργιος
318. Χρήση παραγώγων και χαρακτηριστικά των τραπεζών
Συγγραφέας: Χαρόβας, Χρήστος
319. Η επίδραση της τροποποιημένης ελεγκτικής γνώμης στη διαθεσιμότητα της πίστωσης για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Σταθόπουλος, Βασίλειος
320. Πρόβλεψη της πιθανότητας πτώχευσης σε εταιρείες κατασκευαστικού κλάδου της Ευρώπης (2006-2012)
Συγγραφέας: Σωτηροπούλου, Ανδριάνα

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »