261. Η συμπεριφορά του φαινομένου "Sticky Cost" στις ελληνικές επιχειρήσεις προ και κατά τη διάρκεια της κρίσης
Author: Γερασιμίδης, Εμμανουήλ
262. Ο ρόλος της απόδοσης ευκολίας στην αποτίμηση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης βασικών μετάλλων
Author: Παπουλάκος, Ιωάννης
263. Πρόβλεψη απάτης στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις με χρήση αριθμοδεικτών
Author: Μπονάτος, Ιωάννης
264. Does Working Capital Management Affect Profitability Of U.K. Firms?
Author: Μακρης, Γεώργιος
265. Μακροοικονομικοί παράγοντες επίδρασης στα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια στη ζώνη του ευρώ
Author: Μπάκα, Ελένη-Μαρία
266. Ο ρόλος των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς στη λογιστική ποιότητα: η περίπτωση των G7 χωρών
Author: Μοναστηριώτη, Αναστασία-Μαρία
267. Το πληροφοριακό περιεχόμενο των αναβαλλόμενων φόρων
Author: Σκλάβου, Ειρήνη
268. Η εκτίμηση φορολογικών αξιών των στοιχείων του ισολογισμού με βάση τα ΔΛΠ: η περίπτωση της Γαλλίας και της Πορτογαλίας
Author: Κορωνιάς, Σωτήριος
269. Η επίδραση της μεταβολής των accruals στη μελλοντική κερδοφορία των επιχειρήσεων στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου
Author: Κεμενές, Δημήτριος Σ.
270. Ρευστότητα στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων
Author: Χανζαράς, Αριστείδης
271. Χειραγώγηση κερδών μέσω δεδουλευμένων και αναβαλλόμενης φορολογίας: εμπερική έρευνα σε εταιρείες της Γερμανίας
Author: Κολοβού, Βασιλική
272. Η φοροαποφυγή των επιχειρήσεων στη Γαλλία και στη Γερμανία κατά τα έτη 2008-2015 (περίοδος κρίσης & περίοδος μετά την κρίση)
Author: Μπουραζάνη, Αλεξάνδρα
273. The pricing of bank stocks in Europe
Author: Βεργόγιαννη, Νικολέττα
274. Η εξέλιξη της σχέσης μεταξύ φορολογίας και λογιστικής στην Ελλάδα
Author: Ταλιαντζής, Κωνσταντίνος
275. Μελέτη και αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ της κερδοφορίας και της αποδοτικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, σε σχέση με τη διάρθρωση του βασικού φορολογικού συντελεστή για την περίοδο 2006-2015
Author: Σπηλιοπούλου, Νικολέττα
276. Η αντίδραση της αγοράς στις ανακοινώσεις των κερδών του πρώτου έτους υποχρεωτικής εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης στην Ελλάδα
Author: Τσακαλάκη, Ελευθερία
277. Η μεταβλητότητα στην αγορά κατοικίας των Η.Π.Α. και παράγωγα ακίνητης περιουσίας: σχέσεις αιτιότητας και συνολοκλήρωσης
Author: Ρίκος, Μιχάλης-Δημήτριος
278. Η σημασία εφαρμογής των Διεθνή Λογιστικών Προτύπων σε μια μη-εισηγμένη ελληνόκτητη πλοιοκτήτρια εταιρία
Author: Λίτος, Ιωάννης-Σπυρίδων
279. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου στους δήμους στην Ελλάδα
Author: Πετροδασκαλάκης, Μιχάλης
Date: 2007
280. Η εφαρμογή του comprehensive income. Ενδείξεις από την αμερικανική αγορά
Author: Τουτουζάς, Κωνσταντίνος

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »