261. Η συμπεριφορά του φαινομένου "Sticky Cost" στις ελληνικές επιχειρήσεις προ και κατά τη διάρκεια της κρίσης
Συγγραφέας: Γερασιμίδης, Εμμανουήλ
262. Ο ρόλος της απόδοσης ευκολίας στην αποτίμηση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης βασικών μετάλλων
Συγγραφέας: Παπουλάκος, Ιωάννης
263. Πρόβλεψη απάτης στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις με χρήση αριθμοδεικτών
Συγγραφέας: Μπονάτος, Ιωάννης
264. Does Working Capital Management Affect Profitability Of U.K. Firms?
Συγγραφέας: Μακρης, Γεώργιος
265. Μακροοικονομικοί παράγοντες επίδρασης στα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια στη ζώνη του ευρώ
Συγγραφέας: Μπάκα, Ελένη-Μαρία
266. Ο ρόλος των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς στη λογιστική ποιότητα: η περίπτωση των G7 χωρών
Συγγραφέας: Μοναστηριώτη, Αναστασία-Μαρία
267. Το πληροφοριακό περιεχόμενο των αναβαλλόμενων φόρων
Συγγραφέας: Σκλάβου, Ειρήνη
268. Η εκτίμηση φορολογικών αξιών των στοιχείων του ισολογισμού με βάση τα ΔΛΠ: η περίπτωση της Γαλλίας και της Πορτογαλίας
Συγγραφέας: Κορωνιάς, Σωτήριος
269. Η επίδραση της μεταβολής των accruals στη μελλοντική κερδοφορία των επιχειρήσεων στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου
Συγγραφέας: Κεμενές, Δημήτριος Σ.
270. Ρευστότητα στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων
Συγγραφέας: Χανζαράς, Αριστείδης
271. Χειραγώγηση κερδών μέσω δεδουλευμένων και αναβαλλόμενης φορολογίας: εμπερική έρευνα σε εταιρείες της Γερμανίας
Συγγραφέας: Κολοβού, Βασιλική
272. Η φοροαποφυγή των επιχειρήσεων στη Γαλλία και στη Γερμανία κατά τα έτη 2008-2015 (περίοδος κρίσης & περίοδος μετά την κρίση)
Συγγραφέας: Μπουραζάνη, Αλεξάνδρα
273. The pricing of bank stocks in Europe
Συγγραφέας: Βεργόγιαννη, Νικολέττα
274. Η εξέλιξη της σχέσης μεταξύ φορολογίας και λογιστικής στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Ταλιαντζής, Κωνσταντίνος
275. Μελέτη και αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ της κερδοφορίας και της αποδοτικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, σε σχέση με τη διάρθρωση του βασικού φορολογικού συντελεστή για την περίοδο 2006-2015
Συγγραφέας: Σπηλιοπούλου, Νικολέττα
276. Η αντίδραση της αγοράς στις ανακοινώσεις των κερδών του πρώτου έτους υποχρεωτικής εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Τσακαλάκη, Ελευθερία
277. Η μεταβλητότητα στην αγορά κατοικίας των Η.Π.Α. και παράγωγα ακίνητης περιουσίας: σχέσεις αιτιότητας και συνολοκλήρωσης
Συγγραφέας: Ρίκος, Μιχάλης-Δημήτριος
278. Η σημασία εφαρμογής των Διεθνή Λογιστικών Προτύπων σε μια μη-εισηγμένη ελληνόκτητη πλοιοκτήτρια εταιρία
Συγγραφέας: Λίτος, Ιωάννης-Σπυρίδων
279. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου στους δήμους στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Πετροδασκαλάκης, Μιχάλης
Ημερομηνία: 2007
280. Η εφαρμογή του comprehensive income. Ενδείξεις από την αμερικανική αγορά
Συγγραφέας: Τουτουζάς, Κωνσταντίνος

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »