221. Χειραγώγηση των αποτελεσμάτων την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη, εμπειρική μελέτη στον κλάδο Travel and Leisure
Συγγραφέας: Κυριακάκης, Μάρκος
222. Optimal asset allocation using CVaR
Συγγραφέας: Daktylidi, Iliana
223. Ανάλυση μεθόδων αποτίμησης και σύγκριση των υποδειγμάτων αποτίμησης μετοχών στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου
Συγγραφέας: Ζήκος, Σπύρος
224. Υπολογισμός του κόστους κεφαλαίου
Συγγραφέας: Μουγκόπετρος, Χρήστος
225. Η χρήση αγοραίων μετρικών και η συμπληρωματικότητά τους με τις κανονιστικές μετρικές στον τραπεζικό κλάδο
Συγγραφέας: Ρωμανόπουλος, Αθανάσιος
226. Αγελαία συμπεριφορά των επενδυτών στις χρηματιστηριακές αγορές: εμπειρική μελέτη στο πλαίσιο της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς
Συγγραφέας: Μακρή, Κωνσταντίνα
227. Διερεύνηση αποτελεσματικότητας υποδειγμάτων εντοπισμού παραποίησης οικονομικών καταστάσεων M-SCORE και F-SCORE
Συγγραφέας: Καμπόλη, Μαρία
228. Δυναμική ανάλυση της προσφοράς τραπεζικής πίστης
Συγγραφέας: Κωτσοπούλου, Ευαγγελία
229. Συγκριτική ανάλυση πιστωτικού κινδύνου εισηγμένων ιταλικών και ολλανδικών επιχειρήσεων σε περίοδο ανάπτυξης και ύφεσης για τα έτη 2005-2012
Συγγραφέας: Αθανασοπούλου, Ελένη
230. Δευτερογενείς επιδράσεις μεταξύ της αγοράς συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (Future market) και της αγοράς συμβολαίων άμεσης παράδοσης (Spot market) στην αγορά συναλλάγματος
Συγγραφέας: Κωστάκης, Κωνσταντίνος
231. Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων των 28 μεγαλύτερων Δήμων της Αττικής
Συγγραφέας: Μπερνιδάκης, Στυλιανός
232. Algorithmic trading and transaction costs
Συγγραφέας: Antonopoulos, Dimitrios D.
233. Οι Δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης: ποιοι οι κυριότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες που σχετίζονται με την κεφαλαιοποίησή τους, όταν εφαρμόζονται τα ΔΛΠ: μία εμπειρική μελέτη γαλλικών εταιρειών εισηγμένων στο γαλλικό χρηματιστήριο
Συγγραφέας: Λατσός, Δημήτριος
234. Η μετάβαση από το ΕΓΛΣ στα ΕΛΠ: η επίδραση της πρώτης εφαρμογής και υιοθέτησης των ΕΛΠ στις οικονομικές καταστάσεις των μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων ως προς τη βιωσιμότητα και αποδοτικότητά τους
Συγγραφέας: Ρέντζελα, Θεοδώρα
235. Turning from National to International Financial Reporting Standards: evidence from Greece
Συγγραφέας: Σκουτέλα, Δέσποινα-Ευσταθία
236. Ο λογιστικός διαχωρισμός ως εργαλείο ρύθμισης στις τηλεπικοινωνίες
Συγγραφέας: Νανάκη, Βαρβάρα
237. Value vs. Growth – Is the anomaly real?
Συγγραφέας: Φράγκου, Δημήτρης
Ημερομηνία: 30-06-2008
238. An empirical analysis of bond ratings in shipping industry
Συγγραφέας: Σπυροπούλου, Αθηνά
239. Τραπεζική εποπτεία: η περίπτωση του χρέους με υπόταξη εξόφλησης (subordinated debt) ως χρηματοοικονομικό εργαλείο άσκησης εποπτείας
Συγγραφέας: Καλλιώρα, Ελένη Γ.
240. Bank credit ratings and macro prudential indications
Συγγραφέας: Λημναίος, Γεώργιος

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »