201. Εταιρική διακυβέρνηση και περιβαλλοντική λογιστική: μελέτη περίπτωσης των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών εκμετάλλευσης φυσικών πόρων
Συγγραφέας: Τσιανάκα, Θωμαή
202. Αποτίμηση των ενδεχόμενων απαιτήσεων ευρωπαϊκών εταιριών με δικαιώματα φράγματος
Συγγραφέας: Θάνος, Σταύρος Π.
203. Βασιλεία ΙΙΙ: διάρθρωση και επιπτώσεις στην πολιτική των τραπεζών
Συγγραφέας: Καϊτσώτη, Αρετή
204. Μπορεί το συναίσθημα των επενδυτών να προβλέψει τις αποδόσεις των μετοχών;
Συγγραφέας: Παπαδάκης, Στέλιος
205. MatLab applications of the Least Squares Monte Carlo simulation method on pricing American-style options
Συγγραφέας: Tzatzimaki, Alexandra A.
206. Το ενδιαφέρον των χρηματοοικονομικών αναλυτών για το φαινόμενο της διαφθοράς & του νόμου FCPA στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής την περίοδο 2014-2016
Συγγραφέας: Χααλουλάκου, Βενετία
207. Η νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η επίδρασή της στα επιτόκια της αγοράς
Συγγραφέας: Κράλη, Όλγα
208. Άυλα περιουσιακά στοιχεία και εταιρική γνωστοποίηση στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Μασιάλας, Δημήτριος
209. Έλεγχοι κεφαλαίων: η αποτελεσματικότητά τους και οι παράγοντες που οδηγούν στην εφαρμογή τους
Συγγραφέας: Καλούδης, Σπυρίδων
210. Πολλαπλασιαστικά υποδείγματα αποτίμησης επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Μπάκου, Χριστίνα
211. Αποτελεσματικότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα
Συγγραφέας: Γρίβα, Ελένη
Ημερομηνία: 31-10-2016
212. Προσδιοριστικοί παράγοντες του περιθωρίου των τραπεζικών συμβάσεων ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης στις Η.Π.Α
Συγγραφέας: Αθανασίου, Σταύρος
213. Παράγοντες που ερμηνεύουν τον συστηματικό κίνδυνο (BETA) των μετοχών στο Ελληνικό Χρηματιστήριο
Συγγραφέας: Παπαγιάννης, Κωνσταντίνος
214. Ανάλυση του μηχανισμού διάχυσης της κρίσης στον παγκόσμιο τραπεζικό κλάδο
Συγγραφέας: Γεωργαντοπούλου-Γιαννούτσου, Ευγενία
215. Οικονομική Προστιθέμενη Αξία και απόδοση μετοχών
Συγγραφέας: Πολίτης, Ιωάννης
216. Η αγοραία αξία των λογιστικών κερδών έναντι αυτής των συνολικών κερδών
Συγγραφέας: Σαγρέδος, Λουκάς
217. Η επίδραση των hedge fund στην αξία των μετοχών του ελληνικού χρηματιστηρίου για την περίοδο 2009-2016
Συγγραφέας: Σακκάς, Ηλίας
218. Κεφαλαιακή διάρθρωση και οικονομική κρίση
Συγγραφέας: Καράμπελα, Αγγελική
219. Προσδιοριστικοί παράγοντες των CDS Spread στις αναπτυσσόμενες αγορές
Συγγραφέας: Βλάχου, Ανδρονίκη
220. Η επίδραση της εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στις ξένες επενδύσεις
Συγγραφέας: Καρανάνος, Μενέλαος

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »