561. Οι επιδράσεις των συγχωνεύσεων και εξαγορών. Υπόθεση : Aegean - Olympic
Συγγραφέας: Παπακωνσταντίνου, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2014
562. Χειραγώγηση κερδών στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα παραγωγής
Συγγραφέας: Γαλάζιου, Κωνσταντίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2014
563. Βέλτιστο μοντέλο ανάπτυξης σε ανοικτές οικονομίες: Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ολλανδία
Συγγραφέας: Νικηφόρος, Μιχαήλ Γεωργίου
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 21-02-2014
564. Αναδιάρθρωση των τραπεζικών ιδρυμάτων : είναι η διαφοροποίηση μια επικερδής στρατηγική;
Συγγραφέας: Τικταπανίδου, Ελπίδα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2014
565. Η συγκεντρωτική διαφημιστική δαπάνη των αγροτικών τυροκομικών προϊόντων (1999-2012)
Συγγραφέας: Τσιάκαλου, Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2014
566. Έρευνα και ανάπτυξη-καινοτομία: ποιά η σχέση με την οικονομική ανάπτυξη; : ανάλυση των εννοιών της έρευνας και ανάπτυξης, της καινοτομίας και συσχέτιση με την οικονομική ανάπτυξη μέσω υποδειγμάτων
Συγγραφέας: Πιλάλης, Ιωάννης
Ημερομηνία: 30-04-2013
567. Η τράπεζα της Αγγλίας, το Federal Reserve, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η κρίση του 2008: μια αξιολόγηση των νομισματικών πολιτικών με βάση τον κανόνα του Taylor
Συγγραφέας: Τριανταφύλλου, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2013
568. Simulated annealing for portfolio optimization
Συγγραφέας: Perellis, Komninos
Μορφή: pdf
569. The green energy evolution of Greece in the European Union and the effect of the policies
Συγγραφέας: Rekatsinas, Antonios
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2013
570. Computational offloading: Μέθοδοι και αρχιτεκτονικές για δυναμική εκφόρτωση υπολογισμών από κινητές συσκευές προς το υπολογιστικό νέφος
Συγγραφέας: Κυνηγόπουλος, Θεόδωρος
Μορφή: pdf
571. Credit risk modeling: applications and literature review
Συγγραφέας: Εμμανουήλ, Γεώργιος Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2014
572. Διενέργεια τραπεζικών πιστοδοτήσεων υπό το πρίσμα του πιστωτικού κινδύνου
Συγγραφέας: Γεωργιλέ, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2012
573. Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας τραπεζών στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Αντωνοπούλου, Χρυσαλένα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2012
574. Το ρυθμιστικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ και οι επιπτώσεις του στην οικονομική ανάπτυξη
Συγγραφέας: Ανδρουτσοπούλου, Γεωργία
Ημερομηνία: 04-2012
575. Μελέτη στις ενδοομιλικές σχέσεις
Συγγραφέας: Γρηγοροπούλου, Παρασκευή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2014
576. Κρίση χρέους & χρηματοοικονομική κρίση: η περίπτωση του κινδύνου χώρας (Sovereignrisk)
Συγγραφέας: Βαλεντη, Άννα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2014
577. Economic cycles and macroeconomic fluctuations in Greece from 1948 to 2014
Συγγραφέας: Valasopoulos, Ilias
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2014
578. Exclusivities in vertically linked distribution networks
Συγγραφέας: Andritsos, Faidon
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 04-2014
579. Forecasting NBA basketball outcomes and evaluating betting strategies
Συγγραφέας: Papaioannou, George P.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2014
580. Essays on applied panel data econometrics
Συγγραφέας: Polycarpou, Ioannis
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2014

Σελίδες:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »