381. Η κάλυψη των δανειακών αναγκών του ελληνικού δημοσίου και ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος
Author: Κολιός, Μιχαήλ
Format: pdf
Date: 01-2011
382. Ο μηχανισμός συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα (private sector involvement-PSI) στην ανδιάρθρωση του Ελληνικού δημόσιου χρέους
Author: Καραδήμα, Μαρία
Format: pdf
Date: 02-2013
383. Αμοιβαία κεφάλαια και αξιολόγηση διαχειριστικών ικανοτήτων
Author: Παππάς, Θωμάς
Format: pdf
Date: 01-2011
384. Οι διεθνείς επενδύσεις των Ελληνικών τραπεζών : επιδράσεις στην παραγωγικότητα
Author: Βουρλούμης, Σταύρος
Format: pdf
Date: 01-2011
385. Stock options backdating : a study in market efficiency
Author: Μπελιτσάκου, Σοφία
Format: pdf
Date: 12-2010
386. Ο μηχανισμός των συμβάσεων ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (Credit Default Swaps - CDS) και η σημασία τους στην αντιστάθμιση του πιστωτικού κινδύνου
Author: Γιατζητζόγλου, Δήμητρα
Format: pdf
Date: 12-2010
387. Value at risk: a quantitative approach
Author: Ασημακόπουλος, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 12-2010
388. Bilateral investment holdings - panel data techniques
Author: Φωτίου, Αλεξάνδρα - Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 06-2011
389. Οι συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου και η τιμολόγησή τους
Author: Βαρβαρέσου, Διονυσία
Format: pdf
Date: 01-2012
390. Διαχείριση διεθνούς χαρτοφυλακίου
Author: Στασινόπουλος, Στασινός - Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 09-2011
391. Ελλάδα : η κρίση χρέους και οι προεκτάσεις της
Author: Ανδριοπούλου, Νίκη
Format: pdf
Date: 10-2011
392. Εμπορική πολιτική και στρατηγική αλληλεξάρτηση
Author: Τρωαδίτη, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 01-2012
393. Πως επηρεάζονται τα CDs από τους δείκτες μετοχών και τα κρατικά ομόλογα
Author: Ραυταπόστολος, Αριστείδης
Format: pdf
Date: 11-2011
394. Τιμολόγηση παραγώγων υπό συνθήκες ετεροσκεδαστικότητας
Author: Κρεμμύδα, Ιωάννα
Format: pdf
Date: 01-2012
395. Συγχωνεύσεις & εξαγορές
Author: Γρηγοροπούλου, Μαριάνθη
Format: pdf
Date: 2012
396. Leverage and return on equity targeting in the euro area banking system
Author: Καρακατσάνη, Ελένη
Format: pdf
Date: 10-2011
397. Κατασκευαστικές εταιρίες και παγκοσμιοποίηση : παράγοντες που επηρεάζουν τα έσοδα από διεθνή έργα
Author: Περδικίδη, Φωτεινή
Format: pdf
Date: 01-2012
398. Describing IMF conditionality : the nature, limits, trends and results of IMF conditionality policy through the glass of principal-agent framework
Author: Σχινάς-Παπαδόπουλος, Ορέστης
Format: pdf
Date: 01-2011
399. Adjusting portfolio value at risk using options
Author: Πλασσαράς, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 11-2010
400. Economic cooperation and interdependence
Author: Skiti, Tedi-Theodoros
Format: pdf
Date: 2010

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »