381. Η κάλυψη των δανειακών αναγκών του ελληνικού δημοσίου και ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος
Συγγραφέας: Κολιός, Μιχαήλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
382. Ο μηχανισμός συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα (private sector involvement-PSI) στην ανδιάρθρωση του Ελληνικού δημόσιου χρέους
Συγγραφέας: Καραδήμα, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2013
383. Αμοιβαία κεφάλαια και αξιολόγηση διαχειριστικών ικανοτήτων
Συγγραφέας: Παππάς, Θωμάς
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
384. Οι διεθνείς επενδύσεις των Ελληνικών τραπεζών : επιδράσεις στην παραγωγικότητα
Συγγραφέας: Βουρλούμης, Σταύρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
385. Stock options backdating : a study in market efficiency
Συγγραφέας: Μπελιτσάκου, Σοφία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2010
386. Ο μηχανισμός των συμβάσεων ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (Credit Default Swaps - CDS) και η σημασία τους στην αντιστάθμιση του πιστωτικού κινδύνου
Συγγραφέας: Γιατζητζόγλου, Δήμητρα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2010
387. Value at risk: a quantitative approach
Συγγραφέας: Ασημακόπουλος, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2010
388. Bilateral investment holdings - panel data techniques
Συγγραφέας: Φωτίου, Αλεξάνδρα - Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2011
389. Οι συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου και η τιμολόγησή τους
Συγγραφέας: Βαρβαρέσου, Διονυσία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2012
390. Διαχείριση διεθνούς χαρτοφυλακίου
Συγγραφέας: Στασινόπουλος, Στασινός - Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2011
391. Ελλάδα : η κρίση χρέους και οι προεκτάσεις της
Συγγραφέας: Ανδριοπούλου, Νίκη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2011
392. Εμπορική πολιτική και στρατηγική αλληλεξάρτηση
Συγγραφέας: Τρωαδίτη, Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2012
393. Πως επηρεάζονται τα CDs από τους δείκτες μετοχών και τα κρατικά ομόλογα
Συγγραφέας: Ραυταπόστολος, Αριστείδης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2011
394. Τιμολόγηση παραγώγων υπό συνθήκες ετεροσκεδαστικότητας
Συγγραφέας: Κρεμμύδα, Ιωάννα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2012
395. Συγχωνεύσεις & εξαγορές
Συγγραφέας: Γρηγοροπούλου, Μαριάνθη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2012
396. Leverage and return on equity targeting in the euro area banking system
Συγγραφέας: Καρακατσάνη, Ελένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2011
397. Κατασκευαστικές εταιρίες και παγκοσμιοποίηση : παράγοντες που επηρεάζουν τα έσοδα από διεθνή έργα
Συγγραφέας: Περδικίδη, Φωτεινή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2012
398. Describing IMF conditionality : the nature, limits, trends and results of IMF conditionality policy through the glass of principal-agent framework
Συγγραφέας: Σχινάς-Παπαδόπουλος, Ορέστης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
399. Adjusting portfolio value at risk using options
Συγγραφέας: Πλασσαράς, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2010
400. Economic cooperation and interdependence
Συγγραφέας: Skiti, Tedi-Theodoros
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2010

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »