361. Νομοθεσία προστασίας της απασχόλησης και οικονομική κρίση
Author: Λυκομήτρου, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 01-2011
362. Μια σύγχρονη προσέγγιση για τα αμοιβαία κεφάλαια
Author: Λαμπρόπουλος, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 01-2011
363. Αποτελεσματικότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών στον τραπεζικό κλάδο
Author: Διακουμής, Σωτήριος
Format: pdf
Date: 01-2011
364. Οι οικονομικές επιδράσεις των συγχωνεύσεων και των εξαγορών στην κερδοφορία των επιχειρήσεων του χρηματοοικονομικού τομέα
Author: Φλώρου, Αντωνία
Format: pdf
Date: 01-2011
365. Παράγοντες διαμόρφωσης περιθωρίου επιτοκίου (spread) στις εκδόσεις κρατικών ομολόγων
Author: Σταυρόπουλος, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 01-2011
366. Η διαφήμιση και η χρήση της ως εμπόδιο εισόδου
Author: Τσίκνια, Κωνσταντίνα
Format: pdf
Date: 01-2011
367. Εγγυημένοι χρεωστικοί τίτλοι (Collateralized debt obligations-CDO'S) και τιτλοποίηση απαιτήσεων
Author: Μάουλα, Χριστίνα
Format: pdf
Date: 01-2011
368. Συμβάσεις αποκλειστικότητας και πολιτική ανταγωνισμού
Author: Σαμπράκου, Δήμητρα
Format: pdf
Date: 01-2011
369. Εμπόδια εισόδου και διαφοροποίηση προϊόντων
Author: Φάκα, Κυριακή
Format: pdf
Date: 01-2011
370. Μέτρηση κινδύνου και απόδοσης αμοιβαίων κεφαλαίων
Author: Στόλης, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 01-2011
371. Η απασχόληση στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
Author: Ίσσαρη, Στέλλα
Format: pdf
Date: 01-2011
372. Το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα στα πλαίσια της σύγχρονης τραπεζικής
Author: Αθανασίου, Κωνσταντίνος, Στύλιος, Χρήστος
Format: pdf
Date: 06-2006
373. Χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας σε Βαλκανικές χώρες
Author: Τριανταφυλλόπουλος, Λουκάς
Format: pdf
Date: 2010
374. Τα οικονομικά της αιολικής ενέργειας
Author: Σιαμπάνου, Δήμητρα
Format: pdf
Date: 01-2011
375. Κάθετες συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων και πολιτική ανταγωνισμού
Author: Ξυγκογεωργοπούλου, Στυλιανή
Format: pdf
Date: 01-2011
376. Πολιτική ανταγωνισμού και επιθετική τιμολόγηση
Author: Ντάφλου, Ιωάννα
Format: pdf
Date: 01-2011
377. Αξιολόγηση της αποδοτικότητας των ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων για την Ελληνική οικονομία κατά την περίοδο της κρίσης
Author: Τσεχελίδης, Πολύκαρπος
Format: pdf
Date: 01-2011
378. Το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των credit rating agencies στο χώρο της ΕΕ
Author: Ταραβίρας, Δημήτριος Σ.
Format: pdf
Date: 01-2011
379. Τα παράγωγα στον Ελληνικό χώρο : μελέτη της employee stock options
Author: Πετρόπουλος, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 10-2010
380. Τα αμοιβαία κεφάλαια και η λειτουργία τους
Author: Τσόγκας, Χρήστος
Format: pdf
Date: 01-2011

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »