321. Εταιρική διακυβέρνηση και αποδοτικότητα τραπεζών
Συγγραφέας: Δομοξούδη, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2003
322. Ρυθμιστική πολιτική για φυσικό μονοπώλιο
Συγγραφέας: Παπαγιαννόπουλος, Δημοσθένης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2003
323. Τα οικονομικά της δικαιόχρησης και η πολιτική ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Βογιατζηδάκη, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2004
324. Επιχειρηματικότητα και επιχειρηματικά κεφάλαια υψηλού κινδύνου
Συγγραφέας: Κουτσοδήμου, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2004
325. Οικονομική μεγέθυνση και διεθνές εμπόριο
Συγγραφέας: Λαπατίνας, Αθανάσιος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2004
326. Εμπειρική διερεύνηση του καθεστώτος αποτελεσματικότητας των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Αξιόγλου, Χρήστος Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2003
327. Προσδιοριστικοί παράγοντες πολυεθνικών
Συγγραφέας: Παπαδάκης, Εμμανουήλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2004
328. Η επίδραση του ηλεκτρονικού επιχειρείν στον ανταγωνισμό επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Ρούσκας, Ευάγγελος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
329. Επένδυση και ατέλειες στην αγορά κεφαλαίου : η περίπτωση της Ελλάδας
Συγγραφέας: Κουραντή, Φραγκώ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
330. Πολιτικοί κύκλοι
Συγγραφέας: Γώγος, Στυλιανός
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
331. Σχεδιασμός νομισματικής πολιτικής
Συγγραφέας: Μπουρδάκη, Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
332. Ο ρόλος της ανάπτυξης των χρηματαγορών στην οικονομική μεγέθυνση
Συγγραφέας: Νίκογλου, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
333. Η υπό συνθήκη σχέση μεταξύ κινδύνου και αποδόσεων στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά
Συγγραφέας: Τριχιάς, Μάνθος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
334. Η συμβολή του δημοσίου κεφαλαίου στην παραγωγικότητα του ιδιωτικού τομέα
Συγγραφέας: Παπαδόπουλος, Βασίλειος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2004
335. Πολυμεταβλητά μοντέλα ετεροσκεδαστικότητας και κατασκευή χαρτοφυλακίου
Συγγραφέας: Παφίλης, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2004
336. Εποχικά φαινόμενα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το φαινόμενο του Ιανουαρίου και το φαινόμενο της Δευτέρας
Συγγραφέας: Παπαϊωάννου, Χαράλαμπος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
337. Η εξέταση των μετοχικών υπεραποδόσεων για τις νεοεισηγμένες επιχειρήσεις στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
Συγγραφέας: Μιχαλούδη, Αναστασία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
338. Μακροοικονομικοί παράγοντες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και μετοχικές αποδόσεις στα πλαίσια ενός υποδείγματος αυτόματης εξισορροπητικής ισορροπίας
Συγγραφέας: Κορκοδελάκης, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
339. Rolling estimations of CAPM
Συγγραφέας: Βακιρτζής, Χρήστος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2004
340. Μέθοδοι εκτίμησης του value at risk
Συγγραφέας: Κόντη, Νικολίτσα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2004

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »