301. Ρυθμιστική πολιτική στις τηλεπικοινωνίες
Author: Θωμαδάκης, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 01-2008
302. Σύγχρονες προσεγγίσεις για τη μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου των τραπεζών
Author: Λουκάκη, Καλλιόπη
Format: pdf
Date: 01-2008
303. Υλοποίηση βιβλιοθήκης για την τιμολόγηση παραγώγων
Author: Κουκά, Δήμητρα
Format: pdf
Date: 01-2008
304. Εμπειρική ανάλυση των αμοιβαίων κεφαλάιων βασισμένη σε υποδείγματα χρηματοοικονομικών χρονοσειρών
Author: Λωρίδα, Μαίρη
Format: pdf
Date: 01-2008
305. Πολυεθνικές επιχειρήσεις και άμεσες ξένες επενδύσεις
Author: Χαραλαμπόπουλος, Χαράλαμπος
Format: pdf
Date: 01-2008
306. Τεχνολογική αλλαγή και αύξηση της παραγωγικότητας με ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των υπηρεσιών
Author: Καταξινού, Αργυρώ
Format: pdf
Date: 01-1988
307. Αμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό
Author: Λαντούρης, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 12-1997
308. Μέθοδοι/εφαρμογές αξιολογήσεως έργων/προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης (γενικά και στην Ελλάδα)
Author: Τόλια, Βασιλική
Format: pdf
Date: 06-1999
309. Το ευρώ, οι προοπτικές του και η ΟΝΕ ως μια άριστη νομισματική περιοχή
Author: Καλοφορίδου, Δέσποινα
Format: pdf
Date: 12-1998
310. Αναδυόμενες αγορές
Author: Γεωργέας, Πέτρος
Format: pdf
Date: 03-1999
311. Ηθικός κίνδυνος με κρυμμένη δράση στα πλαίσια του προβλήματος εντολέα - εντολοδόχου
Author: Κουτσιμάνης, Ευθύμιος
Format: pdf
Date: 02-2000
312. Ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας: οικονομετρική προσέγγιση
Author: Μαυρομμάτης, Νικόλαος-Αναστάσιος
Format: pdf
Date: 06-1999
313. Οικονομετρική ανάλυση τίτλων του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών
Author: Καζάνας, Αθανάσιος Ε.
Format: pdf
Date: 01-2000
314. Θεωρία ανάλυσης χαρτοφυλακίου
Author: Κανατσούλη, Πηνελόπη
Format: pdf
Date: 01-2001
315. Πολυεθνικές επιχειρήσεις και κερδοφορία
Author: Ζαρκαδούλα, Βασιλική Σ.
Format: pdf
Date: 12-2001
316. Η στρατηγική του inflation targeting και η νομισματική πολιτική στην Ε.Ε.
Author: Τριανταφύλλου, Ζωή
Format: pdf
317. Η κατανάλωση ενέργειας της ελληνικής μεταποίησης και οι δυνατότητες μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου
Author: Φλώρος, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 12-2001
318. Συγκριτική ανάλυση των μοντέλων πιστωτικού κινδύνου Creditmetrics και KMV
Author: Μωκιάτος, Βασίλειος
Format: pdf
Date: 01-2003
319. Ερευνα και ανάπτυξη σε σχέση με τη διάρθρωση της αγοράς
Author: Κρητικού, Αικατερίνη Κ.
Format: pdf
Date: 01-2003
320. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην Ελλάδα
Author: Κουτίβα, Μαρία-Καλλιόπη
Format: pdf
Date: 01-2003

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »