281. Ανταγωνιστικότητα
Author: Σγαρδέλη, Ελένη
Format: pdf
Date: 01-2005
282. Οι μακροοικονομικοί παράγοντες και η επίδρασή τους στη διαμόρφωση των αποδόσεων των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Author: Πετράκης, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 01-2005
283. Implied arch models from options prices
Author: Λοϊζίδης, Μάριος
Format: pdf
Date: 01-2005
284. Αποτίμηση δικαιωμάτων με υποδείγματα μεταβαλλόμενης διακύμανσης
Author: Γιαννίκης, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 01-2005
285. Η επίδραση του μεγέθους στη διαμόρφωση της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής
Author: Σταμούλη, Σταυρούλα
Format: pdf
Date: 01-2005
286. Μοντέλα ετεροσκεδαστικότητας και εφαρμογή τους σε value at risk
Author: Κουνούκλα, Ιωάννα
Format: pdf
Date: 01-2005
287. Προσδιοριστικοί παράγοντες των επενδύσεων στην ελληνική μεταποίηση
Author: Μαργαρίτης, Στυλιανός
Format: pdf
Date: 01-2006
288. Η επιλογή του καθεστώτος συναλλαγματικών ισοτιμιών και κερδοσκοπικές επιθέσεις στο καθεστώς σταθερών ισοτιμιών
Author: Κρητικός, Εμμανουήλ
Date: 31-01-2006
289. Ανταγωνισμός και συγκέντρωση στην ελληνική τραπεζική αγορά
Author: Μανωλής, Εμμανουήλ
Date: 13-01-2006
290. Διαχείριση επενδυτικού χαρτοφυλακίου τραπεζών
Author: Παλαιολογόπουλος, Θεόδωρος
Format: pdf
Date: 01-2007
291. Μέτρηση της απόδοσης των αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα υπό εναλλασσόμενες οικονομικές συνθήκες
Author: Γιαννακόπουλος, Ανδρέας
Format: pdf
Date: 01-2007
292. Τύποι οργανωτικής συγκρότησης των τραπεζών
Author: Αλάμπεης, Γιώργος
Format: pdf
Date: 01-2007
293. Αρχικές δημόσιες εγγραφές στο ελληνικό χρηματιστήριο
Author: Τσίρου, Σταματίνα
Format: pdf
Date: 01-2007
294. Μοντέλα που εξηγούν το φαινόμενο των κύκλων της οικονομίας
Author: Λέλλου, Αγγελική
Format: pdf
Date: 01-2007
295. Κατασκευή και εμπειρική ανάλυση χαρτοφυλακίου ελάχιστου κινδύνου
Author: Παυλοπούλου, Αντωνία
Format: pdf
Date: 01-2008
296. Railway regulation
Author: Φύκας, Γεώργιος Π.
Format: pdf
Date: 10-2007
297. Entry barriers as exclusionary strategy
Author: Ξυνού, Ευγενία
Format: pdf
Date: 01-2008
298. Βραχυχρόνιοι και μακροχρόνιοι έλεγχοι της θεωρίας των ορθολογικών προσδοκιών της χρονικής διάρθρωσης των επιτοκίων
Author: Γεωργιόπουλος, Βασίλης
Format: pdf
Date: 12-2007
299. Καρτέλ και πολιτική ανταγωνισμού
Author: Γαβαλάκη, Γεωργία
Format: pdf
Date: 01-2008
300. Υποδείγματα VAR (Value at Risk) και οι εφαρμογές τους στη σύγχρονη τραπεζική
Author: Βουτσινάς, Μιχαήλ Χ.
Format: pdf
Date: 01-2008

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »