281. Ανταγωνιστικότητα
Συγγραφέας: Σγαρδέλη, Ελένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
282. Οι μακροοικονομικοί παράγοντες και η επίδρασή τους στη διαμόρφωση των αποδόσεων των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Συγγραφέας: Πετράκης, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
283. Implied arch models from options prices
Συγγραφέας: Λοϊζίδης, Μάριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
284. Αποτίμηση δικαιωμάτων με υποδείγματα μεταβαλλόμενης διακύμανσης
Συγγραφέας: Γιαννίκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
285. Η επίδραση του μεγέθους στη διαμόρφωση της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής
Συγγραφέας: Σταμούλη, Σταυρούλα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
286. Μοντέλα ετεροσκεδαστικότητας και εφαρμογή τους σε value at risk
Συγγραφέας: Κουνούκλα, Ιωάννα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
287. Προσδιοριστικοί παράγοντες των επενδύσεων στην ελληνική μεταποίηση
Συγγραφέας: Μαργαρίτης, Στυλιανός
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006
288. Η επιλογή του καθεστώτος συναλλαγματικών ισοτιμιών και κερδοσκοπικές επιθέσεις στο καθεστώς σταθερών ισοτιμιών
Συγγραφέας: Κρητικός, Εμμανουήλ
Ημερομηνία: 31-01-2006
289. Ανταγωνισμός και συγκέντρωση στην ελληνική τραπεζική αγορά
Συγγραφέας: Μανωλής, Εμμανουήλ
Ημερομηνία: 13-01-2006
290. Διαχείριση επενδυτικού χαρτοφυλακίου τραπεζών
Συγγραφέας: Παλαιολογόπουλος, Θεόδωρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
291. Μέτρηση της απόδοσης των αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα υπό εναλλασσόμενες οικονομικές συνθήκες
Συγγραφέας: Γιαννακόπουλος, Ανδρέας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
292. Τύποι οργανωτικής συγκρότησης των τραπεζών
Συγγραφέας: Αλάμπεης, Γιώργος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
293. Αρχικές δημόσιες εγγραφές στο ελληνικό χρηματιστήριο
Συγγραφέας: Τσίρου, Σταματίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
294. Μοντέλα που εξηγούν το φαινόμενο των κύκλων της οικονομίας
Συγγραφέας: Λέλλου, Αγγελική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
295. Κατασκευή και εμπειρική ανάλυση χαρτοφυλακίου ελάχιστου κινδύνου
Συγγραφέας: Παυλοπούλου, Αντωνία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
296. Railway regulation
Συγγραφέας: Φύκας, Γεώργιος Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2007
297. Entry barriers as exclusionary strategy
Συγγραφέας: Ξυνού, Ευγενία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
298. Βραχυχρόνιοι και μακροχρόνιοι έλεγχοι της θεωρίας των ορθολογικών προσδοκιών της χρονικής διάρθρωσης των επιτοκίων
Συγγραφέας: Γεωργιόπουλος, Βασίλης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2007
299. Καρτέλ και πολιτική ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Γαβαλάκη, Γεωργία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
300. Υποδείγματα VAR (Value at Risk) και οι εφαρμογές τους στη σύγχρονη τραπεζική
Συγγραφέας: Βουτσινάς, Μιχαήλ Χ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »