241. Στρατηγικές αποκλεισμού νέων επιχειρήσεων
Author: Κυριακόπουλος, Ιωάννης Φ.
Format: pdf
Date: 01-2006
242. Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου
Author: Γκίζα, Αγγελική
Format: pdf
Date: 01-2007
243. Αξιολόγηση ελληνικών μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων κατά την περίοδο 2000-2005
Author: Κονταρίνη, Ιωάννα
Format: pdf
Date: 2006
244. Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα & η εφαρμογή τους στα τραπεζικά ιδρύματα
Author: Διονυσάτου, Στυλιανή
Format: pdf
Date: 01-2007
245. Η αποτελεσματικότητα του ανταγωνισμού στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο
Author: Τζεμπελίκος, Γεώργιος Ι.
Format: pdf
Date: 01-2007
246. Η εξέλιξη των υποδειγμάτων μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου
Author: Παπαδοπούλου, Ελένη
Format: pdf
Date: 01-2007
247. Στρατηγική εμπορική πολιτική
Author: Ρυσοβά, Αννούλα
Format: pdf
Date: 01-2007
248. Active portfolio management with applications
Author: Papadakis, Dimitrios
Format: pdf
Date: 12-2007
249. Tying and Microsoft
Author: Τσιαμούλη, Σταυρούλα
Format: pdf
Date: 01-2008
250. Προβλέψεις χρηματαγορών με έμφαση στα αμοιβαία κεφάλαια
Author: Κλιάφα, Κωνσταντίνα-Φανή
Format: pdf
Date: 2008
251. Ανταγωνισμός και τιμολόγηση στις τραπεζικές υπηρεσίες
Author: Γαγάρα, Ιωάννα
Format: pdf
Date: 01-2008
252. Συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων και πολιτική ανταγωνισμού
Author: Κακολύρης, Δημήτρης
Format: pdf
Date: 01-2008
253. Τα υποδείγματα παλινδρόμησης Logit-Probit στη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου των τραπεζών
Author: Κρόμπα, Μαρία-Αφροδίτη
Format: pdf
Date: 01-2008
254. Η απελευθέρωση των χρηματοοικονομικών αγορών και οι επιπτώσεις στα τραπεζικά συστήματα των αναπτυσσόμενων οικονομιών
Author: Καζάκου, Κωνσταντίνα
Format: pdf
Date: 01-2008
255. Διεθνές εμπόριο και πολυεθνικές επιχειρήσεις
Author: Μίχου, Αναστασία
Format: pdf
Date: 01-2008
256. Signaling and product quality
Author: Bampasidou, Maria
Format: pdf
Date: 01-2008
257. First best vs second best πολιτικές σε ένα υπόδειγμα άριστης οικονομικής μεγέθυνσης
Author: Μανούση, Βασιλική
Format: pdf
Date: 01-2008
258. Πολιτικοί κύκλοι, δημοσιονομική πολιτική και οικονομική μεγέθυνση
Author: Βασιλοπούλου-Σπανού, Χριστίνα
Format: pdf
Date: 01-2008
259. An overview on pharmaceutical parallel trade in European Union
Author: Καραγιάννης, Αντώνης
Format: pdf
Date: 04-2010
260. Πληθωρισμός και ανεργία υπό εναλλακτικά συναλλαγματικά καθεστώτα
Author: Κουτούζη, Μαρία
Format: pdf
Date: 12-1997

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »