221. Διαρθρωτικά μοντέλα επιτοκίων με μια στοχαστική μεταβλητή και τιμολόγηση δικαιωμάτων σε ομόλογα
Συγγραφέας: Θεοδώρου, Άννα-Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2003
222. Τιμολόγηση χρεογράφων από τιτλοποίηση στοιχείων ενεργητικού
Συγγραφέας: Δρούσιας, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2004
223. Στρατηγική εμπορική πολιτική
Συγγραφέας: Κοτρότσιου, Νεκταρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2004
224. Ανάλυση στην εξελικτική θεωρία παιγνίων και οικονομικές εφαρμογές
Συγγραφέας: Κασάπης, Απόστολος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2004
225. Θεωρία στρατηγικής εμπορικής πολιτικής
Συγγραφέας: Δεμέστιχα, Αγγελική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
226. Ελεγχος αποτελεσματικότητας συναλλαγματικών αγορών
Συγγραφέας: Σωτηροπούλου, Κλεονίκη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
227. A survey in choice theory under uncertainty
Συγγραφέας: Κράλης, Μιχάλης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
228. Θεωρίες ενδογενούς οικονομικής ανάπτυξης, η άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής και η διαχείριση του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Παπαγεωργίου, Δημήτριος Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
229. Εμπόδια εισόδου και διαφοροποίηση προϊόντων
Συγγραφέας: Λάτση, Γεωργία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
230. Η επίδραση της κρατικής ενίσχυσης για Ε&Α στις ιδιωτικές επενδύσεις Ε&Α
Συγγραφέας: Παύλου, Απόστολος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
231. Credit risk models and capital adequacy policy
Συγγραφέας: Πεντότης, Χαράλαμπος Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
232. Ο ρόλος και η δράση των οίκων αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου στο διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα
Συγγραφέας: Καλαντζή, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2004
233. Εταιρική κοινωνική ευθύνη: θεωρία, διεθνείς πρακτικές και εφαμογή στις ελληνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Σαπουνά, Θεδοσία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
234. Η αγορά αργού πετρελαίου και η θεωρία των εξαντλήσιμων πόρων
Συγγραφέας: Κυριακοπούλου, Ευθυμία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006
235. Διάρθρωση και ανταγωνισμός στον κλάδο διύλισης και εμπορίας υγρών καυσίμων στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Ιωάννου, Θεοφάνης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006
236. Μακροοικονομικοί παράγοντες και η επίδραση τους στη διαμόρφωση των αποδόσεων των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών
Συγγραφέας: Δαμίγος, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006
237. Μακροοικονομικοί παράγοντες και μετοχικές αποδόσεις
Συγγραφέας: Γκάτζιος, Στέφανος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006
238. Ο ανταγωνισμός και η τιμολόγηση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα (Περίοδος 1998-2004)
Συγγραφέας: Νάκος, Λουκάς
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2005
239. Η συμφωνία της Βασιλείας ΙΙ και οι επιπτώσεις της στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Συγγραφέας: Αποστολοπούλου, Παναγιώτα-Άλκηστις
Ημερομηνία: 31-01-2006
240. Τραπεζικές χρηματοδοτήσεις: διαδικασίες και συγκριτική μελέτη
Συγγραφέας: Κωτσόπουλος, Παναγιώτης
Ημερομηνία: 31-01-2006

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »