201. Ρυθμιστική πολιτική στις τηλεπικοινωνίες
Author: Καγιάς, Βασίλειος
Format: pdf
Date: 01-2007
202. Διεθνής τραπεζική εποπτεία: η συμφωνία της Βασιλείας ΙΙ
Author: Στυλιανουδάκη, Σωφρονία
Date: 31-01-2007
203. Υποδείγματα κερδοφορίας και αποδοτικότητας των τραπεζών
Author: Παναγιωτοπούλου, Μαρία
Format: pdf
Date: 01-2007
204. Επιθετική τιμολόγηση και πολιτική ανταγωνισμού
Author: Ραμματά, Ελένη
Format: pdf
Date: 01-2007
205. Το υπόδειγμα CAPM βασισμένο στην κατανάλωση (C-CAPM)
Author: Στρουμπούλη, Ευαγγελία
Format: pdf
Date: 01-2007
206. Πολιτικοί κύκλοι ως προσδιοριστικός παράγοντας της ανεργίας
Author: Τρούπη, Λουίζα
Format: pdf
Date: 01-2007
207. Τα φαινόμενα: της ημέρας της εβδομάδος και των αργιών στις αγορές της Ελλάδος, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας
Author: Παπαοικονόμου, Σωτήριος
Format: pdf
Date: 01-2008
208. Το υπόδειγμα τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων (CAPM) και εφαρμογή του στα τραπεζικά ιδρύματα
Author: Σωτηροπούλου, Ιωάννα
Format: pdf
Date: 01-2008
209. Κάθετες συγχωνεύσεις και εξαγορές
Author: Δημολένη, Νικολέτα
Format: pdf
Date: 01-2008
210. Ανεργία στην Ευρώπη
Author: Τσάνη, Μαλάμω
Format: pdf
Date: 01-2008
211. Optimal portfolio management with hedging
Author: Kalfarentzos, Constantinos George V.
Format: pdf
Date: 01-2008
212. Ρικαρδιανή ισοδυναμία και οικονομική πολιτική
Author: Φακανόπουλος, Βασίλειος
Format: pdf
Date: 05-1998
213. Προσδιοριστικοί παράγοντες της ανεργίας
Author: Γιαννακού, Χρυσούλα-Ντέμπορα
Format: pdf
Date: 06-1999
214. Νομισματικές και χρηματοοικονομικές κρίσεις
Author: Οικονόμου, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 12-2000
215. Συγκριτική εμπειρική ανάλυση της βιολογικής και συμβατικής παραγωγής στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, 1992-2001
Author: Μανωλή, Αλεξάνδρα
Format: pdf
Date: 01-2002
216. Χρηματιστήριο και οικονομική μεγέθυνση
Author: Στιβακτάκη, Ελεάνα
Format: pdf
Date: 12-2001
217. Συγχωνεύσεις και εμπόδια εισόδου στα πλαίσια του ολιγοπωλιακού ανταγωνισμού
Author: Παπαδάκης, Εμμανουήλ
Format: pdf
Date: 01-2003
218. Ευκαιρίες arbitrage
Author: Θεοδωρόπουλος, Σαράντος
Format: pdf
Date: 01-2003
219. Το υπόδειγμα των black-scholes και η εφαρμογή του στο Χ.Π.Α.
Author: Δημητριάδης, Σωτήριος
Format: pdf
Date: 01-2003
220. Mortgage-backed securities
Author: Ψύλλου, Μαρία
Format: pdf
Date: 01-2004

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »