121. Σύστημα αποδοχής κλήσεων χρήσης υπηρεσιών video-on-demand
Συγγραφέας: Μπότης, Δημήτρης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-1999
122. Ανάκτηση πληροφορίας με χρήση του προφίλ χρήστη
Συγγραφέας: Αγγελής, Γιώργος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-1999
123. Πολιτική ασφάλειας για δημόσια Π.Σ. επεξεργασίας οικονομικών στοιχείων
Συγγραφέας: Τσιώρας, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-1999
124. Σχεδίαση ενός περιβαλλοντοστραφούς-καθηκοντοστραφούς εκπαιδευτικού προγράμματος εξειδίκευσης στην ασφάλεια τεχνολογίας πληροφοφίας και επικοινωνιών
Συγγραφέας: Κοτσικάρης, Γρηγόρης Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-1998
125. Περιβάλλον σχεδίασης διαδραστικών κινούμενων κόσμων (χωροχρονικών συνθέσεων)
Συγγραφέας: Τεντζεράκη, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2000
126. Επιχειρησιακός σχεδιασμός και ανάλυση διαδικασίας διαμεσολάβησης τραπεζικού ιδρύματος
Συγγραφέας: Κορού, Λίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2000
127. Ανάκτηση πληροφορίας στο διαδίκτυο και προσωπικοποίηση
Συγγραφέας: Αμανατίδης, Χρήστος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2002
128. Προσεγγιστικοί αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης αντικειμένων και ανάθεσης εργασιών στα κατανεμημένα συστήματα
Συγγραφέας: Σαμουηλίδης, Χρήστος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2002
129. Διαχείριση γνώσης ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων
Συγγραφέας: Μπέλσης, Πέτρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2002
130. Συσταδοποίηση εγγράφων του διαδικτύου
Συγγραφέας: Οικονομάκου, Θεοδώρα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2003
131. Στοχευόμενη αποστολή μηνυμάτων με χρήση κινητών συσκευών
Συγγραφέας: Τσιλίρα, Αγγελική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2003
132. Εφαρμογή μεθόδων ελέγχου ροής δεδομένων σε προγράμματα βάσεων δεδομένων
Συγγραφέας: Κωνσταντίνου, Θεμιστοκλής Γρ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2004
133. Ιδιωτική και ανώνυμη αυθεντικοποίηση χρήστη σε κινητά δίκτυα
Συγγραφέας: Σανίνας, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2004
134. Αντιλήψεις επικινδυνότητας στη διαχείριση ασφάλειας Π.Σ.
Συγγραφέας: Τσώχου, Αγγελική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2003
135. Ολοκλήρωση δεδομένων σε περιβάλλον peer-to-peer κινητών κόμβων
Συγγραφέας: Κατσαρός, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2005
136. Σχεδιασμός και αξιολόγηση κεντρικοποιημένων έναντι κατανεμημένων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών για συνεργατικό ηλεκτρονικό εμπόριο
Συγγραφέας: Κρασονικολάκης, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2005
137. Θέματα accounting στην τεχνολογία πλέγματος (grid)
Συγγραφέας: Πετεινερή, Διονυσία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2006
138. Caching techniques in mobile computer networks
Συγγραφέας: Πετρής, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2007
139. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και Internet
Συγγραφέας: Νικολαϊδη, Κων/να - Τσαμπίκα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-1998
140. Διαχείριση ασάφειας στην διαδικασία του clustering σε περιβάλλον εξόρυξης γνώσης από βάσεις δεδομένων
Συγγραφέας: Χαλκίδη, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-1999

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »