61. Σύγκριση μεθοδολογιών γα την επίτευξη αξιοπιστίας
Author: Βασιλείου, Θεώνη
Format: pdf
Date: 12-2002
62. Προεργασία και εξόρυξη γνώσης δεδομένων μεγάλου ασφαλιστικού οργανισμού
Author: Μητσιώνης, Απόστολος
Format: pdf
Date: 12-2002
63. Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας
Author: Γιαλαμάς, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 12-2002
64. Τεχνικές εξόρυξης γνώσης σε χωροχρονικά δεδομένα - εφαρμογή στη διαχείριση στόλου οχημάτων
Author: Διονυσοπούλου, Ελένη
Format: pdf
Date: 02-2003
65. Μηχανισμοί προσωρινής αποθήκευσης σε περιβάλλοντα κινητής επικοινωνίας
Author: Ξανθούλης, Παντελεήμων
Format: pdf
Date: 12-2003
66. Εφαρμογές δημοπρασιών σε οικονομικά μοντέλα ελέγχου της μόλυνσης του περιβάλλοντος. Επέκταση των μοντέλων σε δίκτυα κινητών επικοινωνιών
Author: Μιχαλόπουλος, Διονύσιος
Format: pdf
Date: 12-2003
67. Μοντέλα αναπαράστασης συστημάτων διαχείρισης βάσεων προτύπων
Author: Γρηγορόπουλος, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 02-2004
68. Περιοχή: πολιτισμικές εφαρμογές και ψηφιακές βιβλιοθήκες
Author: Κατσαμάγκου, Αρετή-Μαρία
Format: pdf
Date: 02-2005
69. Επιλογή τύπου καναλιού πολυεκπομπής σε δίκτυα UMTS
Author: Γκιάτη, Ευτυχία
Format: pdf
Date: 06-2005
70. Προσέγγιση και μοντέλο πρόβλεψης της έκβασης των επενδύσεων σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Author: Παπαδόπουλος, Αθανάσιος
Format: pdf
Date: 02-2005
71. Ασφάλεια συστημάτων επικοινωνίας ομάδας
Author: Τσαρούχης, Στράτος
Format: pdf
Date: 02-2006
72. Σύστημα ενημέρωσης γνώσης
Author: Στυλπνόπουλος, Γιάννης
Format: pdf
Date: 09-1997
73. Έρευνα επιπέδου μέτρων ασφάλειας πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων στις ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς
Author: Παπανάκος, Χρύσανθος Π.
Format: pdf
Date: 01-1998
74. Εφαρμογή μοντέλων αξιοπιστίας σε συνδυασμό με τεχνικές ελέγχου του λογισμικού
Author: Βουκελάτος, Φαίδων
Format: pdf
Date: 02-1999
75. Design and development of role-job description : oriented training program for IT professionals in the era of information and communication systems - security training
Author: Kotsikaris, Gregory N.
Format: pdf
Date: 12-1998
76. Ανάκτηση οικονομικών κειμένων
Author: Χαλκιαδάκης, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 2000
77. Η ανάλυση επικινδυνότητας στο πλαίσιο της ασαφούς λογικής
Author: Σοφοκλέους, Αφροδίτη
Format: pdf
Date: 02-2000
78. Πιστοποίηση έμπιστων τρίτων οντοτήτων με ISO 9004
Author: Ζαχαρόπουλος, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 02-2001
79. Προσομοίωση της λειτουργίας του MAC πρωτοκόλλου στο GPRS
Author: Παπαηλίου-Μάλλιος, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 2001
80. Μελέτη δημοπρασιών για την εκχώρηση ζωνών φάσματος
Author: Γεροκλής, Αχιλλέας
Format: pdf
Date: 12-2000

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »