181. Το πρόβλημα του περιοδεύοντος πωλητή : προσεγγιστικοί αλγόριθμοι και μη προσεγγισιμότητα
Συγγραφέας: Τσολακίδης, Στράτος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2006
182. Ημιδομημένα έγγραφα στο Web : γλώσσες, προσεγγίσεις, ειδικές περιπτώσεις
Συγγραφέας: Πετράκη, Ευαγγελία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-1999
183. Υλοποίηση πολιτικών ασφάλειας σε περιβάλλον CORBA
Συγγραφέας: Τσούμας, Βασίλης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-1999
184. Ενοποιημένη διαχείριση υπηρεσιών με χρήση αντικειμενοστραφών μοντέλων
Συγγραφέας: Ανδρούτσος, Αθανάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-1999
185. Τα τοπικά ηλεκτρονικά καταστήματα
Συγγραφέας: Κουφουδάκης, Ιωάννης Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-1998
186. Εφαρμογή του μοντέλου βιώσιμου συστήματος στον έλεγχο συστήματος και στην διαχείριση ασφάλειας πληροφοριών
Συγγραφέας: Ροβιθάκης, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2000
187. Ανάλυση απαιτήσεων για ανάπτυξη εργαλείου υποστήριξης της ανάλυσης και διαχείρισης επικινδυνότητας πληροφοριακών συστημάτων
Συγγραφέας: Λαγού, Ελισάβετ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2000
188. Ευρετικοί αλγόριθμοι ανάθεσης εργασιών σε κατανεμημένα συστήματα
Συγγραφέας: Βατρικάς, Αναστάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2001
189. Το WEB ως γράφημα
Συγγραφέας: Δρατζίδης, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2001
190. Υπηρεσίες και εφαρμογές πληροφόρησης με χρήση τεχνολογιών κινητών επικοινωνιών
Συγγραφέας: Φερεντίνος, Διονύσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2000
191. Ελληνικό τμήμα του Παγκόσμιου Ιστού : χρήση κοινοτήτων στην ανάκτηση πληροφοριών
Συγγραφέας: Τασσόπουλος, Κυριάκος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2002
192. Αξιολόγηση ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων με το μοντέλο CEISOQ
Συγγραφέας: Γυμνόπουλος, Λάζαρος Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2002
193. Evaluation of the interpreter based systems used in smart cards
Συγγραφέας: Καρατάσος, Θεόδωρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2002
194. Δίκτυα διανομής περιεχομένου CDN
Συγγραφέας: Κουκουτσέλος, Αθανάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
195. Μεταδεδομένα διατήρησης ψηφιακού περιεχομένου
Συγγραφέας: Ντρίτσου, Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2004
196. Διοίκηση επιχειρηματικών διαδικασιών : από το τακτικό στο στρατηγικό επίπεδο
Συγγραφέας: Ρούσσος, Λεωνίδας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2005
197. Services architecture on top of the peer-to-peer wireless network confederation
Συγγραφέας: Paraskevaidis, Dimitris D.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2006
198. Επέκταση του πρωτοκόλλου δρομολόγησης AODV για ανακάλυψη υπηρεσιών σε κινητά Ad Hoc δίκτυα
Συγγραφέας: Αθαναηλέας, Σωτήριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2007
199. Χρονική ανασκόπηση πρακτικών γραφής πηγαίου κώδικα
Συγγραφέας: Κοσιάρης, Αλέξανδρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2006
200. Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη λειτουργία των επιχειρήσεων : επιπτώσεις και αποτελέσματα διάχυσης στις επιχειρήσεις και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας
Συγγραφέας: Φραγκιαδάκης, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2007

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »