161. Επισκόπηση των μεθόδων εκτίμησης του κεντρικού υποχώρου με σκοπό τη μελέτη της δεσμευμένης κατανομής y/x
Author: Βλάσσης, Γεώργιος Δημητρίου - Δάμωνος
Format: pdf
Date: 02-2006
162. Στατιστική μελέτη της αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Author: Καρακίτσος, Μιχαήλ Α.
Format: pdf
Date: 05-2006
163. Cluster analysis, multidimentional scaling και η ευαισθησία τους σε μέτρα αποστάσεων κατηγορικών δεδομένων
Author: Σπάης, Χρίστος Ι.
Format: pdf
Date: 05-2006
164. Έρευνα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στα λιμάνια της Ελλάδας
Author: Ντότσιας, Άρης Ν.
Format: pdf
Date: 07-2006
165. Νέοι δάσκαλοι - διαγωνισμοί Α.Σ.Ε.Π. εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης - ΠΕ 70 (Δασκάλων): στατιστική επεξεργασία
Author: Πάστρας, Αθανάσιος Χρ.
Format: pdf
Date: 07-2006
166. Διαχείριση ασφαλιστικών ταμείων: διδάγματα και εμπειρίες από τη διεθνή αγορά
Author: Λινάρδου, Ελένη Δ.
Format: pdf
Date: 10-2006
167. Ανάλυση και προτάσεις για το άλλο πρόσωπο της κοινωνικής ασφάλισης στους κλάδους υγείας και πρόνοιας
Author: Ρεφενές, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 11-2006
168. Μελέτη του ταμείου του δημοσίου (Παλαιοί ασφαλισμένοι)
Author: Σχετάκης, Γεώργιος Ε.
Format: pdf
Date: 11-2006
169. Modelling earthquake risk via extreme value theory and risk pricing the respective catastrophe bonds
Author: Παντελούς, Αθανάσιος Α.
Format: pdf
Date: 10-2006
170. Σύγχρονες μέθοδοι και εργαλεία στην εκτιμητική της κτηματαγοράς
Author: Κορωνάκη, Βασιλεία Π.
Format: pdf
Date: 02-2007
171. Παγκόσμιες πόλεις - Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών - Τεχνική ανάλυση μετοχής (Duty Free Shops) - Σύνταξη μελέτης εκτίμησης
Author: Παπαδημητρίου, Δήμητρα Επ.
Format: pdf
Date: 01-2007
172. Μακροπρόθεσμη συγκριτική ανάλυση των τιμών ενοικίασης στην Ευρώπη και στην Αμερική - Ανάλυση τιμών ενοικίασης και πώλησης - γεωγραφικά συστήματα μετοχών - τεχνική ανάλυση μετοχής "chipita" - Μελέτη εκτίμησης διαμερισμάτων στο δήμο Αμαρουσίου
Author: Καραβασίλης, Κωνσταντίνος Ι.
Format: pdf
Date: 01-2007
173. Σύγχρονα εργαλεία στο Real Estate
Author: Βαμιανάκης, Νικόλαος Σ.
Format: pdf
Date: 01-2007
174. Εμπειρική ανάλυση των οικονομικών κύκλων με βάση δείκτες οικονομικής συγκυρίας
Author: Στάγγελ, Ειρήνη Ε.
Format: pdf
Date: 03-2007
175. Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεδομένων με τη χρήση υποδειγμάτων δεσμευμένης ετεροσκεδαστικότητας
Author: Ζάβρας, Γεράσιμος
Format: pdf
Date: 03-2007
176. Στατιστική ανάλυση χρονολογικών σειρών κλιματολογικών παραγόντων
Author: Γρίβα, Χριστίνα Π.
Format: pdf
Date: 03-2007
177. Core inflation, γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα, έκθεση εκτίμησης ακινήτων, τεχνική ανάλυση
Author: Γεωργάτσος, Εμμανουήλ Κων.
Format: pdf
Date: 10-2006
178. Τεχνικές ανάλυσης σε συστάδες: εφαρμογή στην αρχαιομετρία
Author: Μανωλόπουλος, Μιχαήλ Ι.
Format: pdf
Date: 03-2007
179. Αντικειμενικές αξίες ακινήτων και φορολόγηση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση - Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών- Τεχνική ανάλυση μετοχής- Σύνταξη μελέτης εκτίμησης ακινήτου
Author: Σπυράτος, Γεώργιος Ε.
Format: pdf
Date: 01-2007
180. Μελέτη ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, τεχνική ανάλυση μετοχής Ελ. Τεχ, σύνταξη μελέτης εκτίμησης ακινήτου
Author: Κωνσταντάκης, Παναγιώτης Ι.
Format: pdf
Date: 01-2007

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »