41. Ελεγκτική δειγματοληψία στα πλαίσια του Γ΄ Κ.Π.Σ.
Author: Βουλδή, Δήμητρα Θωμά
Format: pdf
Date: 02-2006
42. Η δημογραφική κατάσταση της νήσου Σερίφου κατά τα έτη 1991 και 2001
Author: Λαζαρής, Παναγιώτης Ν.
Format: pdf
Date: 06-2006
43. Μελέτη επίδρασης των εξωσχολικών δραστηριοτήτων στη σχολική επίδοση των μαθητών και των μαθητριών των δύο τελευταίων τάξεων του δημοτικού σχολείου με τη χρήση στατιστικών μεθόδων
Author: Κωνσταντόπουλος, Παναγιώτης Β.
Format: pdf
Date: 06-2006
44. Μελέτη της ενδονοσοκομειακής θνησιμότητος κατά τα έτη 1995-1999 σε ένα γενικό περιφεριακό νοσοκομείο της Αττικής
Author: Στεφανίδου, Άννα Στ.
Format: pdf
Date: 06-2006
45. Έρευνα για την ανίχνευση των βασικών χαρακτηριστικών και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επωφελούμενοι της Καρίτας Αθήνας προσφυγικό έργο
Author: Παναγιωτίδου, Μαρία Π.
Format: pdf
Date: 07-2006
46. Πολυμεταβλητή ανάλυση και αξιολόγηση ελληνικών τραπεζών
Author: Ψαράς, Ευάγγελος
Format: pdf
Date: 07-2006
47. Οι δαπάνες περίθαλψης του ΟΓΑ
Author: Μυλωνάκης, Ιωάννης Κ.
Format: pdf
Date: 11-2006
48. Τεχνικές ανάλυσης κατά συστάδες
Author: Κλάδου, Χριστίνα Εμμ.
Format: pdf
Date: 08-2006
49. Επιλογή του καλύτερου στρατηγού των ΗΠΑ στον 20ο αιώνα με τη μέθοδο της αναλυτικής ιεραρχικής διαδικασίας
Author: Χρυσανθοπούλου, Μαρία Ι.
Format: pdf
Date: 12-2006
50. Αναλυτική ιεραρχική διαδικασία και ερωτηματολόγια
Author: Βασιλείου, Αναστασία Ε.
Format: pdf
Date: 12-2006
51. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων : παρουσίαση των κυριότερων προβλημάτων του και ανάλυση της επενδυτικής του πολιτικής
Author: Τσαμολιάς, Τριάδης Δ.
Format: pdf
Date: 10-2006
52. Μελέτη του ταμείου του Δημοσίου (Νέοι ασφαλισμένοι μετά 31-12-1992)
Author: Καραμανώλης, Αναστάσιος Α.
Format: pdf
Date: 11-2006
53. Operation research : a brief story for the birth of a science until its adulthood - applications in armed forces
Author: Tsagdis, Angelis D.
Format: pdf
Date: 10-2006
54. Δημογραφία των Ιόνιων νήσων την περίοδο 1961-2001
Author: Ζαβιτσάνου, Αθανασία Αλέξανδρου
Format: pdf
Date: 09-2006
55. Η ανάλυση επιβίωσης ως εργαλείο μελέτης ιατρικών δεδομένων
Author: Χατζηδημητρίου, Γεωργία Φ.
Format: pdf
Date: 01-2007
56. Μοντελοποίηση και πρόβλεψη μεταβλητότητας χρηματοοικονομικών χρονολογικών σειρών μακράς μνήμης
Author: Βούλγαρης, Ζαννής Ν.
Format: pdf
Date: 02-2007
57. Μοντέλο για τις επενδύσεις στις κατοικίες για την Ελλάδα, αναζήτηση διαμερισμάτων με τη χρήση GIS, τεχνική ανάλυση της μετοχής ΑΤΤΙ-ΚΑΤ, εκτίμηση οικοπέδου
Author: Κακαβάνης, Ζαννής Δ.
Format: pdf
Date: 10-2006
58. Ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαϊκών πόλεων - Έκθεση εκτίμησης - Τεχνική ανάλυση - Γεωργραφικά συστήματα πληροφοριών
Author: Κανελλοπούλου, Μαρία Δ.
Format: pdf
Date: 10-2006
59. Σύγκριση μονοθεραπείας έναντι συνδυασμένης θεραπείας σε ηλικιωμένους υπερτασικούς ασθενείς
Author: Μικρός, Σωτήριος
Format: pdf
Date: 12-2006
60. Το προφίλ του φοιτητή του Μ.Π.Σ. "Συμπληρωματική ειδίκευση στη Στατιστική" στατιστική ανάλυση με έμφαση στη χρήση πολυμεταβλητών μεθόδων
Author: Χαραλαμπόπουλος, Γεώργιος Ι.
Format: pdf
Date: 03-2007

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »