401. Η χρήση των ενδείξεων αυξήσεως του Bjork στην αξιολόγηση ακραίας σκελετικής μορφολογίας
Συγγραφέας: Ελευθεριάδη, Ηρώ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2015
402. Κατανάλωση ενέργειας κατά τη διάρκεια αθλητικής δραστηριότητας
Συγγραφέας: Σαββίδου, Βαρβάρα Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2015
403. Home range analysis of real telemetry data of a greylag goose inhabiting the Prespa lakes, northwestern Greece
Συγγραφέας: Boleti, Christina K.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2015
404. Σχέση του score mini mental state examination (MMSE) με άλλους παράγοντες
Συγγραφέας: Τσαντούλης, Ηλίας
405. Συνταξιοδοτικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης διανεμητικού χαρακτήρα
Συγγραφέας: Κουσκουνά, Ευφροσύνη Ε.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2015
406. Forecasting procedure in the call centre of a telecommunication company
Συγγραφέας: Tsavdaridou, Despoina P.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
407. Description and exploration of age specific fertility pattern on the Netherlands, Austria, Bulgaria and Finland
Συγγραφέας: Androutsos, Athanasios
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2013
408. Application of Copula functions in statistics
Συγγραφέας: Nikoloulopoulos, Aristidis, Νικολουλόπουλος, Αριστείδης
Ημερομηνία: 09-2007
409. Κλάδος κλοπής και εμπιστοσύνης
Συγγραφέας: Χατζηγεωργίου, Φιορή Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2013
410. Statistical methods for forecasting mortality
Συγγραφέας: Korakaki, Kyriaki
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2012
411. Μεταευρετικές μέθοδοι : αναζήτηση Tabu, Simulated Annealing και γενετικοί αλγόριθμοι
Συγγραφέας: Μώρος, Ιωάννης Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2012
412. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι χρήσεις τους σε χώρες της Ευρώπης
Συγγραφέας: Παντελέων, Θρασύβουλος Φρ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2012
413. Μέτρηση συμφωνίας ως μέθοδος σύγκρισης μελετών
Συγγραφέας: Μπισμπιρούλα, Αγορίτσα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2012
414. Η νανοτεχνολογία ως αναδυόμενος κίνδυνος στην ασφαλιστική επιστήμη και πρακτική
Συγγραφέας: Παπαδάτος, Μάριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2012
415. Μελέτη φαρμακοκινητικής συμπεριφοράς της Ινδομεθασίνης με εφαρμογή μη γραμμικών μοντέλων σε δεδομένα επαναλαμβανόμενων μετρήσεων
Συγγραφέας: Κοντοδήμας, Αθανάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2012
416. Εργατικά ατυχήματα στη ΔΕΗ (1999-2009) - Στατιστική ανάλυση
Συγγραφέας: Χατζηαναστασίου, Χαράλαμπος Φ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2011
417. Μια εφαρμογή τεχνικών πολυμεταβλητής ανάλυσης σε δεδομένα από την εκπαίδευση
Συγγραφέας: Σαρρής, Αντώνιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2012
418. Αντιστάθμιση των κινδύνων της μακροβιότητας και της θνησιμότητας
Συγγραφέας: Γιαννούλος, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2012
419. Στατιστικά και στοχαστικά μοντέλα για την απόδοση ομολόγων
Συγγραφέας: Αργυριάδης, Σταύρος Κων.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2012
420. Στατιστική και δειγματοληπτική μελέτη για τα πρότυπα των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Συγγραφέας: Ανδρεάδη, Αγγελική Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 04-2012

Σελίδες:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »