201. Παχυσαρκία: κοινωνική και οικονομική διάσταση ενός πληθυσμιακού χαρακτηριστικού
Author: Πολίτη, Αναστασία Σωτηρίου
Format: pdf
Date: 02-2005
202. Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της υδροχλωρικής σεβελαμέρης ως νέου φωσφοδεσμευτικού φαρμάκου στην αντιμετώπιση της υπερφωσφαταιμίας των χρόνιων αιμοκαθαιρόμενων ασθενών
Author: Σωτηρόπουλος, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 05-2005
203. Συσχέτιση καπνίσματος γονέων με στατιστικές μεθόδους στην εμφάνιση ή προδιάθεση για εμφάνιση άσθματος σε παιδιά έως οκτώ ετών
Author: Μπόσιος, Δημήτριος Ι.
Format: pdf
Date: 03-2006
204. Αξιολόγηση θεωρίας Van Hieles για την αποτυπώση των επιπέδων γεωμετρικής σκέψης μέσα από έρευνα που διεξήχθη στα ελληνικά σχολεία
Author: Βαρβιτσιώτης, Δημήτριος Π.
Format: pdf
Date: 05-2006
205. Ανάλυση κίνησης επιβατών και οχημάτων ακτοπλοϊκών γραμμών Πάτρας - Ιταλίας περιόδου 2001-2004
Author: Τσούμας, Δημήτριος Ι.
Format: pdf
Date: 07-2006
206. Οργάνωση και διεξαγωγή δειγματοληπτικής έρευνας για την αντιμετώπιση της δυσλεξίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Author: Γιαλός, Ευάγγελος Γ.
Format: pdf
Date: 06-2006
207. Ασφαλίσιμοι κίνδυνοι στο μετρό της Αθήνας
Author: Ζωγράφος, Παναγιώτης Θ.
Format: pdf
Date: 11-2006
208. Συγκριτική μελέτη εισφορών και παροχών σύνταξης παλαιών και νέων ασφαλισμένων του ΙΚΑ
Author: Σκιαδά, Μαργαρίτα
Format: pdf
Date: 11-2006
209. Ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης - Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Κάλυψη ασφαλιστικού κινδύνου γήρατος: υπολογισμός ημερομηνίας συνταξιοδότησης και ύψους συντάξιμων αποδοχών
Author: Τσενεκίδου, Ευφροσύνη Λ.
Format: pdf
Date: 11-2006
210. Ι.Κ.Α. ισόβειο καθεστώς αβεβαιότητας
Author: Γαλανοπούλου, Ισμήνη Ι.
Format: pdf
Date: 11-2006
211. Έλεγχος της δομικής διάστασης προβλημάτων παλινδρόμησης
Author: Χριστοπούλου, Ρεβέκκα Α.
Format: pdf
Date: 02-2007
212. Η πόλη της γνώσης
Author: Καραμανώλη, Ελένη Στ.
Format: pdf
Date: 02-2007
213. Η επίδραση της μετανάστευσης στην πληθυσμιακή δομή της Ελλάδας
Author: Βασιλείου, Βαρβάρα Β.
Format: pdf
Date: 03-2007
214. Αιτιότητα κατά Granger μεταξύ Α.Ε.Π. και επενδύσεων - Αξιολόγηση επένδυσης: ανάπτυξη οικιστιού συγκροτήματος, εφαρμογές G.I.S.- Τεχνική ανάλυση του δείκτη FTSE/ASE-20 του Χ.Α., εκτίμηση οικοπέδου
Author: Βλαχάκης, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 01-2007
215. ΤΕΒΕ: παροχές κλάδου υγείας
Author: Τσατραφύλλιας, Γεώργιος Δ.
Format: pdf
Date: 12-2006
216. Ανάλυση και σύγκριση προφορικών και γραπτών εξετάσεων επιδόσεων Γ΄ και Β΄ λυκείου περιοχής των κυκλάδων για την σχολική χρονιά 2005-2006
Author: Καραμολέγκος, Εμμανουήλ Στ.
Format: pdf
Date: 07-2007
217. Ανάλυση εφικτότητας-κόστους ωφέλειας για τη δημιουργία σιδηροδρομικής γραμμής στην Κύπρο και Business plan για τη δημιουργία ημικρατικού οργανισμού που θα επιβλέπει τη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου
Author: Παναγιώτου, Ανέστης Στ.
Format: pdf
Date: 07-2007
218. Το προφίλ των αποφοίτων λυκείου, που ως μαθητές της Γ΄λυκείου, πήραν μέρος στο μαθητικό διαγωνισμό "Αρχιμήδης" τα έτη 2003, 2004, 2005, 2006
Author: Καρκάνης, Βασίλειος Χ.
Format: pdf
Date: 07-2007
219. Ανάλυση επιβίωσης: σύντομη περιγραφή της μεθοδολογίας
Author: Αρβανίτης, Γεώργιος Β.
Format: pdf
Date: 06-2007
220. Λήψη επενδυτικών αποφάσεων με χρήση στατιστικών εργαλείων και μεθόδων τεχνικής ανάλυσης
Author: Σαλτογιάννης, Δημήτριος Π.
Format: pdf
Date: 04-2007

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »